Starszy administrator systemów Linux

Miejsce pracy: Warszawa; Nr ref.: DDSADM0318

Opis stanowiska:

 • utrzymanie serwerów bazodanowych i aplikacyjnych,
 • optymalizacja systemu: ocena wydajności systemu, prognozowanie obciążenia systemu,
 • zapewnienie jak najwyższego poziomu dostępności, wydajności i bezpieczeństwa systemów oraz aplikacji,
 • tworzenie i aktualizacja dokumentacji technicznej,
 • zapewnienie wsparcia technicznego 2 i 3 poziomu,
 • podejmowanie działań projektowych i implementacyjnych.

 

Wymagania:

 • wyższe wykształcenie informatyczne lub pokrewne,
 • min. 5 lata doświadczenia zawodowego na podobnych stanowiskach,
 • bardzo dobra umiejętność administrowania systemem LINUX (Red Hat, Debian),
 • dobra znajomość relacyjnych baz danych (Oracle) i języka SQL,
 • dobra umiejętność programowania: Python, BASH,
 • dobra znajomość serwerów webowych (Apache, Nginx) i aplikacyjnych (Tomcat, Jboss),
 • znajomość zagadnień związanych z wirtualizacją (KVM) i konteneryzacją (Docker),
 • znajomość zagadnień sieciowych związanych z administracją siecią LAN,
 • znajomość rozwiązań do zarządzania konfiguracją i automatyzacji procesów IT (Ansible),
 • znajomość narzędzi do monitoringu sieci, urządzeń i usług,
 • znajomość zagadnień związanych z kryptografią asymetryczną,
 • dobra znajomość języka angielskiego.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju i samorealizacji,
 • możliwość udziału w międzynarodowych konferencjach i projektach,
 • szkolenia,
 • dostęp do najnowszych technologii,
 • miłą atmosferę pracy oraz atrakcyjny pakiet socjalny.

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie na adres rekrutacja@nask.pl CV opatrzonego klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że :

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;

- administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl ;

- przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;

- przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;

- przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany”.

Uprzejmie informujemy, ze skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.

Aplikacje nie zawierające klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o powyższej treści będą przez NASK-PIB usuwane.

W zgłoszeniach prosimy o powołanie się na numer referencyjny stanowiska: Nr ref.: DDSADM0318