Administrator systemów Linux / Specjalista ds. DNS

Nr ref.: DDDNS1117

Do zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie między innymi:

 • utrzymanie i rozwój infrastruktury serwerów DNS i DNSSEC,
 • optymalizacja systemu: ocena wydajności systemu, prognozowanie obciążenia systemu,
 • ustalanie harmonogramu oraz nadzór nad wprowadzanymi zmianami w systemie,
 • bieżące monitorowanie systemów oraz infrastruktury,
 • definiowanie reguł bezpieczeństwa oraz praw dostępu do systemów,
 • utrzymanie dokumentacji technicznej.

 

Główne wymagania stawiane Kandydatom to:

 • wyższe wykształcenie informatyczne lub pokrewne,
 • bardzo dobra umiejętność administrowania systemem LINUX (Red Hat, Debian),
 • dobra umiejętność programowania: Python, BASH,
 • znajomość protokołów: DNS, DNSSEC, IPv4 i IPv6, TCP, UDP,
 • umiejętność konfiguracji serwerów DNS,
 • znajomość narzędzi do monitoringu sieci, urządzeń i usług,
 • znajomość zagadnień związanych z kryptografią asymetryczną,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz rozwiązywania problemów,
 • nastawienie na rozwój osobisty,
 • systematyczność i dokładność,
 • wysoka motywacja do pracy,
 • samodzielność i inicjatywa.

 

Atutami będą:

 • znajomość sprzętowych modułów bezpieczeństwa - HSM (ang. Hardware Security Module),
 • podstawowa umiejętność programowania w językach C,
 • znajomość SELinux,
 • znajomość platformy Hadoop.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju i samorealizacji,
 • możliwość udziału w międzynarodowych konferencjach i projektach,
 • szkolenia,
 • dostęp do najnowszych technologii,
 • miłą atmosferę pracy oraz atrakcyjny pakiet socjalny.

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie na adres rekrutacja@nask.pl CV opatrzonego klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że :

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;

- administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl ;

- przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;

- przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;

- przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany”.

Uprzejmie informujemy, ze skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.

Aplikacje nie zawierające klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o powyższej treści będą przez NASK-PIB usuwane.

W zgłoszeniach prosimy o powołanie się na numer referencyjny stanowiska: Nr ref.: DDDNS1117