Specjalista ds. analizy wstecznej złośliwego oprogramowania

Nr ref.:AZO1015

Do głównych zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie:

 • zaawansowana obsługa incydentów bezpieczeństwa – analiza exploitów, botnetów i innego złośliwego oprogramowania;
 • przygotowywanie raportów dotyczących incydentów i złośliwego oprogramowania;
 • uczestnictwo w pracach rozwojowych systemów wykrywania zagrożeń sieciowych.

 

Główne wymagania stawiane kandydatom to:

 • dobra znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem w sieci Internet (mechanizmy ataków i obrony, złośliwe oprogramowanie);
 • znajomość technik analizy złośliwego oprogramowania, zarówno analizy statycznej jak i dynamicznej;
 • znajomość rozwiązań służących do analizy złośliwego oprogramowania, ruchu sieciowego oraz narzędzi systemowych systemu Windows;
 • umiejętność pisania zwartych i klarownych raportów dotyczących analizowanego zagadnienia;
 • umiejętność automatyzacji często wykonywanych zadań;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • dobra znajomość języka angielskiego.

 

Atutami będą:

 • znajomość narzędzi do dekompilacji, deasemblacji i debugowania kodu;
 • umiejętność czytania zdekompilowanego kodu;
 • znajomość rozwiązań służących do analizy oprogramowania w systemach mobilnych (Android, iOS);
 • znajomość języka programowania Python;
 • znajomość technik i narzędzi z obszaru forensic, służących do analizy poincydentalnej.

 

Naszym pracownikom oferujemy:

 • udział w nowatorskich międzynarodowych projektach we współpracy z renomowanymi światowymi ośrodkami;
 • możliwość realizacji własnych zainteresowań związanych z profilem pracy:
 • dostęp do informacji o najnowszych wydarzeniach związanych z propagacją zagrożeń w sieci;
 • udział w krajowych i międzynarodowych spotkaniach, seminariach i konferencjach;
 • szkolenia w zakresie bezpieczeństwa;
 • pakiet socjalny (opieka medyczna, MultiSport).

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie na adres rekrutacja@nask.pl CV opatrzonego klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że :

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;

- administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl ;

- przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;

- przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;

- przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany”.

Uprzejmie informujemy, ze skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.

Aplikacje nie zawierające klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o powyższej treści będą przez NASK-PIB usuwane.

W zgłoszeniach prosimy o powołanie się na numer referencyjny stanowiska: Nr ref.:AZO1015