Specjalista ds. badań w zespole CERT Polska

Nr ref.: SDB 0418

Kluczowe zadania na tym stanowisku to:

 • analiza współczesnych zagrożeń, w tym ataków sieciowych, podatności, botnetów i innego szkodliwego oprogramowania,
 • opracowywanie nowych metod monitorowania zagrożeń i zabezpieczania systemów,
 • przygotowywanie artykułów technicznych i prezentacji.

 

Zgłoś się do nas, jeśli:

 • umiesz analizować duże ilości danych,
 • orientujesz się w zagadnieniach bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • możesz wykazać się praktyczną umiejętnością analizy ruchu sieciowego,
 • posługujesz się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym,
 • potrafisz i lubisz pracować w zespole.

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • dobra znajomość środowiska GNU/Linux,
 • znajomość języka programowania Python,
 • doświadczenie w analizie złośliwego oprogramowania,
 • umiejętność posługiwania się narzędziami służącymi do testów bezpieczeństwa i przełamywania zabezpieczeń,
 • praktyczna znajomość metod uczenia maszynowego.

 

Naszym pracownikom oferujemy:

 • unikalną możliwość pracy z systemami bezpieczeństwa poziomu krajowego,
 • miejsce w doświadczonym i przyjaznym zespole,
 • możliwość rozwoju i realizacji własnych zainteresowań związanych z profilem pracy,
 • szkolenia w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • dostęp do informacji o najnowszych wydarzeniach związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa,
 • udział w nowatorskich międzynarodowych projektach we współpracy z renomowanymi światowymi ośrodkami,
 • udział w krajowych i międzynarodowych spotkaniach i konferencjach,
 • elastyczne godziny i wymiar pracy (minimum ½ etatu),
 • bogaty pakiet socjalny: prywatna opieka medyczna, karta MultiSport, nauka języków obcych, atrakcyjny system premiowy.

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie na adres rekrutacja@nask.pl CV opatrzonego klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że :

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;

- administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl ;

- przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;

- przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;

- przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany”.

Uprzejmie informujemy, ze skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.

Aplikacje nie zawierające klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o powyższej treści będą przez NASK-PIB usuwane.

W zgłoszeniach prosimy o powołanie się na numer referencyjny stanowiska: Nr ref.: SDB 0418