Specjalista ds. analiz i raportowania w Zespole Współpracy z JST

Miejsce pracy: Warszawa; Nr ref.: SAR 0819

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • pracę w projekcie o charakterze przełomowym dla polskiej edukacji i gospodarki;
 • umowę o pracę;
 • możliwość rozwoju i samorealizacji;
 • możliwość udziału w konferencjach;
 • miłą atmosferę pracy;
 • atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych (karta Multisport, ubezpieczenie na życie, prywatna opieka medyczna)

 

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie między innymi:

 • zapewnienie poprawności danych w systemach,
 • koordynowanie przepływu danych/informacji pomiędzy działami,
 • prowadzenie działań na rzecz konsekwentnej poprawy jakości danych,
 • wsparcie w definiowaniu i wdrożeniu procesów obsługowych mających budować pozytywny wizerunek OSE,
 • kompleksowa obsługa systemów Contact Centre, CRM, JIRA
 • tworzenie raportów i statystyk na podstawie danych z dostępnych urządzeń oraz systemów,
 • tworzenie i wdrażanie procedur zarządzania jakością danych, standardów obsługi oraz monitorowanie efektywności tych wdrożeń,
 • współpraca z innymi działami w zakresie optymalizacji danych w systemach
 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu standardów oraz procedur obsługi w Centrum Kontaktu OSE,
 • wsparcie w prowadzeniu nietypowych spraw Klientów,
 • rekomendowanie działań korygujących/ doskonalących na podstawie przeprowadzonych analiz w zakresie zachowania wysokiej jakości dokumentów i pracy.   

 

Chętnie rozpoczniemy współpracę z osobą, którą cechuje:

 • doświadczenie pracy na podobnym stanowisku w zespole Infolinii/Contact Centre,
 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość systemów Contact Centre, CRM, JIRA,
 • znajomość zagadnień z zakresu oceny jakości, doskonalenia,
 • doświadczenie w tworzeniu procedur, instrukcji, opisów procesów,
 • zdolności analityczne,
 • dobra znajomości programu MS Excel, MS PPoint na poziomie zaawansowanym,
 • umiejętność prowadzenia szkoleń wewnętrznych,
 • wysoki stopień samodzielności w realizacji zadań,
 • wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne,
 • komunikatywność, umiejętność współpracy z innymi działami,
 • wysoka kultura osobista.

 

Dodatkowymi atutami będą:

 • znajomość zagadnień z zakresu sieci komputerowych i telekomunikacyjnych,
 • szkolenie użytkowników w zakresie wykorzystania aplikacji raportujących,
 • doświadczenie w ocenie jakości obsługi klienta/ użytkownika.

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie na adres rekrutacja@nask.pl CV opatrzonego klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że :

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;

- administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl ;

- przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;

- przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;

- przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany”.

Uprzejmie informujemy, ze skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.

Aplikacje nie zawierające klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o powyższej treści będą przez NASK-PIB usuwane.

W zgłoszeniach prosimy o powołanie się na numer referencyjny stanowiska: Nr ref.: SAR 0819