Specjalista ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego

Miejsce pracy: Warszawa;

Do głównych zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie:

 • praca w zespole specjalistów ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego w ramach projektu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) i Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją RP (EZD RP)

 • realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie budowy i modernizacji infrastruktury bezpieczeństwa teleinformatycznego,

 • definiowanie wymagań dla usług i dostawców, analiza rozwiązań technicznych, wybór firm wykonawczych,

 • nadzór i wdrażanie nowych rozwiązań i usług w sieci NASK w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego,

 • rozwiązywanie problemów technicznych i merytorycznych,

 • nadzór nad pracą firm wykonawczych oraz pracowników oddelegowanych do realizacji projektów,

 • ustalanie kryteriów i procedur odbioru prac i usług, nadzór nad odbiorami, rozliczanie wykonanych prac i usług,

 • przygotowywanie i uzgadnianie dokumentacji powykonawczej i eksploatacyjnej, aktualizacja informacji w systemach informatycznych, przekazywanie do eksploatacji.

 

Od Kandydatów oczekujemy:

 • minimum 2-letniego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku, na stanowisku administratora systemów TI lub administratora bezpieczeństwa systemów TI,

 • znajomości zagadnień i technologii cyberbezpieczeństwa ( Firewall, IPS, WAF, sandbox, SIEM, ADC, SSLO, DNS, VPN etc. ) w szczególności producentów F5, Fortinet, Infoblox, McAfee, Symantec i innych

 • znajomości technologii IT ( linux, windows, vmware, bazy danych, serwery app )

 • doświadczenia w monitorowaniu zagrożeń bezpieczeństwa

 • wysokiego poziomu umiejętności analitycznych, interpersonalnych i komunikacyjnych

 • certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa IT będą dodatkowym atutem

 • bardzo dobrej organizacji własnej pracy,

 • wysokiego poziomu etyki zawodowej,

 • znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej,

 • prawa jazdy kat. B.