Specjalista – koordynator finansowy projektów

Miejsce pracy: Warszawa;

Do głównych zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie:

 • uzgadnianie dokumentów formalnych związanych z realizacją projektów dofinansowanych (umowy, kosztorysy, harmonogramy itp.),
 • scalanie raportów i sprawozdań wynikających z umów na wykonanie projektów dofinansowanych w oparciu o materiały merytoryczne otrzymane od osób zarządzających danym projektem,
 • scalanie i przygotowanie do akceptacji raportów i innych dokumentów formalnych wynikających z umowy o finasowanie/współfinansowanie bądź z umowy konsorcjum,
 • ewidencjonowanie i dokumentowanie wszelkich kosztów ponoszonych w związku z realizacją projektów dofinansowanych,
 • analiza planowanych wydatków i ich zgodność z umową dofinansowania,
 • przygotowywanie cyklicznych raportów z wykorzystania środków finansowych,
 • opiniowanie w zakresie kwalifikowalności wydatków/kosztów/zakupów i przetargów podlegających rozliczaniu w ramach projektów dofinansowanych,
 • bieżąca współpraca z osobami rozliczającymi projekt w ramach zorganizowanych konsorcjów,
 • prowadzenie repozytorium faktur i innych dokumentów finansowych dotyczących projektów dofinansowanych,
 • świadczenie usług doradczych dla innych komórek organizacyjnych w NASK PIB z zakresu możliwości pozyskiwania środków finansowych w ramach dostępnych programów i/lub konkursów w tym współpraca z instytucjami zewnętrznymi oraz udział w aplikowaniu o dofinansowanie nowych projektów.

 

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia kierunkowego (mile widziane: zarządzanie, ekonomia lub pokrewne),
 • doświadczenia w rozliczaniu projektów dofinansowanych ze środków krajowych i zagranicznych (np. POIG, POPC, POIR, POWER, NCBiR, CEF, H2020, NMF),
 • doświadczenia na stanowisku o podobnym zakresie zadań,
 • wiedzy dotyczącej prowadzenia, raportowania i rozliczania projektów dofinansowanych,
 • umiejętności planowania i doskonałej organizacji pracy,
 • wysoko rozwiniętych umiejętności komunikacji i współpracy,
 • samodzielności i odpowiedzialności za prowadzone rozliczenia projektów dofinansowanych,
 • dobrej znajomości MS Office (w szczególności programu Excel oraz Word),
 • znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne czytanie dokumentacji,
 • rzetelnego podejścia do wykonywanej pracy i wysokiego poziomu etyki zawodowej,
 • samodzielności i aktywności w poszukiwaniu nowych rozwiązań,
 • umiejętności analitycznego myślenia,
 • łatwości uczenia się i przyswajania wiedzy,
 • kreatywności,
 • terminowości,
 • zdolności działania pod presją czasu.

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • ukończone szkolenie dotyczące zasad rozliczania projektów dofinansowanych,
 • podstawowa wiedza z zakresu księgowości,
 • znajomość Systemów ZSUN OSF, Funding and Tenders portal, SL2014, EZD PUW, JIRA,
 • znajomość narzędzi do zarządzania projektami,
 • certyfikaty dot. standardów i metodyk zarządzania projektami.