Specjalista ds. projektów i dokumentów w CSIRT NASK

Miejsce pracy: Warszawa;

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

 • Prowadzenie czynności w ramach procesu zakupowego w tym:
 • przygotowywanie dokumentów i wniosków potrzebnych do realizacji procesu zakupowego,
 • utrzymywanie listy sprawdzonych dostawców,
 • wsparcie pracowników merytorycznych w procesie zakupowym,
 • kontrola zgodności dostaw z warunkami umów.
 • Prowadzenie czynności wspierających w ramach procesu zarządzania projektami w tym:
 • zarządzanie projektem zgodnie z zakresem, harmonogramem i budżetem projektu,
 • koordynacja działań z konsorcjantami projektu,
 • monitorowanie i kontrola prac projektowych,
 • cykliczne raportowanie statusu prowadzonych projektów,
 • przygotowywanie analiz, raportów i prezentacji.

 

Główne wymagania stawiane Kandydatom to:

 • dobra znajomość pakietu MS Office,

 • praktyczna znajomość metodyk prowadzenia projektów (np. PRINCE2),

 • min. 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów dla potrzeb IT,

 • systematyczność i dokładność,

 • umiejętność analitycznego myślenia oraz rozwiązywania problemów,

 • znajomość języka angielskiego.

 

Dodatkowymi atutami będą:

 • czynne prawo jazdy kat. B,

 • doświadczenie w realizacji projektów z zakresu branży IT,

 • znajomość branży IT i technologii ICT,

 • znajomość procedur zamówień publicznych (rozeznań rynku i Prawa zamówień publicznych),

 • wiedza z zakresu budowy i projektowania systemów informatycznych,

 • znajomość zasad realizacji projektów realizowanych ze środków unijnych.