Specjalista ds. zakupów (umowa na zastępstwo)

Miejsce pracy: Warszawa;

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

 • prowadzenie postępowań w sprawie dokonania zakupu zgodnie z wewnętrznym regulacjami oraz na podstawie „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” oraz na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • przygotowywanie zapytań ofertowych, analiza ofert, negocjacje z dostawcami i opracowanie wyboru najkorzystniejszej oferty,
 • uczestniczenie w pracach komisji zakupowej (w tym m.in. pełnienie funkcji sekretarza komisji zakupowej, badanie i ocena ofert, sporządzanie protokołów, organizacja posiedzeń komisji),
 • współpraca z różnymi działami w firmie odpowiedzialnymi za aspekty merytoryczne, prawne i logistyczne,
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji zakupowej zgodnie z przyjętymi przepisami i zasadami,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie tworzenia dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania w sprawie dokonania zakupu oraz wyboru prawidłowego trybu dokonania zakupu,
 • sprawozdawczość w zakresie udzielania zamówień i prowadzenie rejestrów.

 

Wymagania stawiane Kandydatom:

 • wykształcenie wyższe,
 • min. 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań zakupowych,
 • mile widziane doświadczenie w obsłudze zamówień publicznych po stronie Zamawiającego oraz przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” oraz na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
 • analityczne myślenie, wielozadaniowość i terminowość,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.