Samodzielny specjalista ds. przetargów i zakupów (umowa na zastępstwo)

Miejsce pracy: Warszawa;

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

 • przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”,

 • uczestniczenie w pracach komisji przetargowej (w tym m.in. pełnienie funkcji sekretarza komisji przetargowej, badanie i ocena ofert, sporządzanie protokołów, organizacja posiedzeń komisji),

 • współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie tworzenia dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz wyboru prawidłowego trybu udzielenia zamówienia publicznego,

 • sprawozdawczość w zakresie udzielania zamówień i prowadzenie rejestrów,

 • prowadzenie zamówień publicznych poniżej 30 000 euro zgodnie z wewnętrznym regulacjami.

 

Profil idealnego kandydata:

 • wykształcenie wyższe,

 • bardzo dobra znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych wraz z aktami wykonawczymi oraz znajomość innych aktów prawnych regulujących zagadnienia zamówień publicznych,

 • min. 3 letnie doświadczenie w obsłudze zamówień publicznych po stronie Zamawiającego uzyskane w ciągu ostatnich 4 lat,

 • mile widziane doświadczenie w obsłudze zamówień publicznych po stronie Zamawiającego dot. sektora IT,

 • doświadczenie w prowadzeniu postępowań zakupowych i negocjacji z dostawcami,

 • znajomość oprogramowania MS Office,

 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy,

 • umiejętność analitycznego myślenia, wielozadaniowość i terminowość,

 • mile widziana znajomość języka angielskiego.