Kierownik Projektu

Miejsce pracy: Warszawa; Nr ref.: KP/0620

Nasz zespół w NASK:

Jesteśmy zespołem skupiającym Kierowników Projektów dedykowanych do zarządzania projektami w NASK-PIB. Kierujemy bardzo ciekawymi i różnorodnymi projektami (budżety od kilkuset tysięcy do kilku milionów PLN). Wykorzystujemy opracowaną w oparciu o PRINCE2 własną metodykę zarządzania projektami.

 

Zadania:

 • planowanie i kierowanie realizacją projektów;

 • zarządzanie projektem zgodnie z zakresem, harmonogramem i przeznaczonym budżetem;

 • koordynacja działań i zarządzanie pracą zespołu projektowego;

 • zarządzanie ryzykiem projektowym oraz zmianami do planu bazowego projektu;

 • współpraca z użytkownikami końcowymi, zespołem wewnętrznych specjalistów oraz dostawcami zewnętrznymi;

 • tworzenie dokumentacji analityczno-projektowej oraz zapewnienie jej prawidłowego przepływu i jakości;

 • cykliczne raportowanie statusu prowadzonych projektów.

 

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego;

 • kilkuletniego doświadczenia zawodowego, w tym w roli kierownika projektów;

 • praktycznej znajomości metodyk prowadzenia projektów w stopniu zaawansowanym (np. PRINCE2, PMP, Agile);

 • umiejętności planowania i dobrej organizacji pracy własnej oraz zespołu projektowego;

 • znajomości języka angielskiego;

 • umiejętności analitycznego myślenia oraz wysokiej komunikatywności;

 • kompetencji przywódczych;

 • umiejętności pracy pod presją czasu;

 • samodzielności, terminowości, rzetelności oraz wysokiej kultury osobistej;

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w prowadzeniu projektów informatycznych realizowanych dla sektora publicznego;

 • wiedza z zakresu budowy i projektowania systemów informatycznych;

 • doświadczenie w stosowaniu Prawa Zamówień Publicznych,

 • znajomość cyklu wytwórczego oprogramowania, w tym zagadnień związanych z analizą wymagań;

 • posiadanie Poświadczenia Bezpieczeństwa;

 • znajomość platformy Atlassian i MS Project.