Nawigacja

Zakład Biometrii i Inteligencji Maszynowej

Specjalista w Zakładzie Biometrii i Inteligencji Maszynowej

Miejsce pracy: Warszawa; Nr ref.: SBIO 0718

Do głównych zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie:

 • udział w pracach badawczych i projektowych z dziedziny biometrii i inteligencji maszynowej, w tym biometrii mobilnej i głębokich sieci neuronowych

Główne wymagania stawiane Kandydatom:

 • posiadanie tytułu zawodowego inżyniera, magistra lub magistra inżyniera w dziedzinie informatyki, telekomunikacji lub pokrewnej,
 • zainteresowanie głębokimi sieciami neuronowymi, rozpoznawaniem obrazów i mowy, technikami biometrycznymi i identyfikacją mobilną,
 • znajomość systemów Linux, Windows, Android,
 • znajomość zagadnień sieci komputerowych (ważniejsze protokoły) i tworzenia webservice-ów,
 • umiejętność programowania w językach Java, C++, Python,
 • dobra znajomość języka angielskiego.

Dodatkowym atutem będzie:

 • posiadanie dorobku badawczego (udział w projektach badawczych, publikacje w czasopismach naukowych, wystąpienia na konferencjach) i chęć dalszego rozwoju naukowego.

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju naukowego,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • kartę Multisport,
 • ubezpieczenie na życie,
 • naukę języka angielskiego.

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie na adres rekrutacja@nask.pl CV opatrzonego klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że :

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;

- administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl ;

- przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;

- przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;

- przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany”

Uprzejmie informujemy, ze skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.

Aplikacje nie zawierające klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o powyższej treści będą przez NASK-PIB usuwane.

W tytule maila wpisz numer referencyjny stanowiska: SBIO 0718.

do góry