Nawigacja

Zakład Sterowania Siecią

Specjalista

Miejsce pracy: Warszawa; Nr ref.: SZMO 0418

Do głównych zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie:

 • udział w pracach projektowych i rozwoju oprogramowania,
 • udział w pracach nad opracowaniem wymagań dla oprogramowania do ankietowania,
 • projektowanie baz danych,
 • projektowanie i implementacja graficznych interfejsów użytkownika,
 • tworzenie dokumentacji projektowej.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • znajomość systemów Linux i Windows (użytkowanie, elementarna administracja własnym komputerem),
 • umiejętność tworzenia programów w więcej niż jednym języku, w szczególności Java, Python, gotowość poznawania innych języków, bibliotek i narzędzi w miarę potrzeb,
 • praktyczna umiejętność projektowania i programowania baz danych,
 • tworzenie dokumentów i prezentacji w pakietach biurowych (Microsoft Office, LibreOffice),
 • znajomość języka angielskiego w stopniu wystarczającym do posługiwania się dokumentacją techniczną,
 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole.

Atutami będą:

 • posiadanie tytułu zawodowego licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera w dziedzinie informatyki, telekomunikacji lub pokrewnej,
 • umiejętność programowania GUI, znajomość AngularJS, technologii webowych,
 • doświadczenie w zakresie projektów badawczych,
 • podstawowe kompetencje w dziedzinie bezpieczeństwa informacji.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • udział w projektach badawczych,
 • możliwość rozwoju naukowego,
 • pakiet socjalny (Multisport, prywatna opieka medyczna).

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie na adres rekrutacja@nask.pl CV opatrzonego klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że:

 • NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;
 • administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl;
 • przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;
 • przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;
 • przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

W tytule maila wpisz numer referencyjny stanowiska: SZMO 0418

do góry