Nawigacja

Zespół Analiz i Projektowania

EKSPERT DS. ARCHITEKTURY IT

Główne wymagania stawiane kandydatom to:

 • Minimum 5-letnie doświadczenie w planowaniu i tworzeniu architektury rozwiązań informatycznych dużej skali
 • Doświadczenie w co najmniej dwóch wdrożonych projektach architektury rozwiązań o wartości minimum 4 mln zł
 • Doświadczenie w modelowaniu architektury systemów przy użyciu narzędzia Sparx Enterprise Architect lub pokrewnego
 • Znajomość standardów i metod modelowania architektury korporacyjnej np. TOGAF
 • Znajomość zagadnień strategicznego i operacyjnego zarządzania IT
 • Przekrojowa, poglądowa znajomość sprzętu, oprogramowania, aplikacji i inżynierii systemów
 • Znajomość modelowania finansowego związanego z inwestycjami informatycznymi
 • Zdolność do analitycznego myślenia i rozwiązywania wielopoziomowych problemów
 • Rozwinięte umiejętności interpersonalne - umiejętność dobrej komunikacji, argumentacji i przejrzystego wyjaśniania skomplikowanych zagadnień
 • Umiejętność zarządzania czasem i priorytetyzacji zadań
 • Biegła znajomość angielskiego w mowie i piśmie – najlepiej potwierdzona certyfikatem CAE.

Dodatkowym atutem będą:

 • Znajomość organizacji i procesów administracji publicznej
 • Dobra znajomość zagadnień SOA
 • Znajomość BPMN , UML, SoaML, ArchiMate 3.0
 • Znajomość DYA (Dynamic Architecture)
 • Duża sprawność w wypracowywaniu dokumentacji koncepcyjnej i projektowej
 • Pogłębiona praktyczna wiedza na temat obecnych technologii i nowych trendów w wybranych obszarach IT: infrastruktura, integracja IT, portale internetowe, zagadnienia i narzędzia w obszarze Bigdata, narzędzia business intelligence i analityczne
 • Praktyczna wiedza i doświadczenie we wdrażaniu technologii Szyn ESB oraz ich integracji w popularnych technologiach integracyjnych
 • Znajomość SOAP, REST, WSDL, XSD, RAML
 • Budowanie architektury danych w organizacji
 • Projektowanie i utrzymywanie Kanonicznych Modeli Danych
 • Doświadczenie w projektach realizowanych metodą zwinną
 • Doświadczenie w tworzeniu architektury dużych systemów IT poparte konkretnymi projektami.

Oferujemy:

 • Możliwość rozwoju i samorealizacji
 • Szkolenia
 • Miłą atmosferę pracy
 • Pakiet świadczeń socjalnych
 • Atrakcyjne wynagrodzenie.

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie na adres rekrutacja@nask.pl CV opatrzonego klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że:

 • NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;
 • administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl;
 • przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;
 • przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;
 • przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego GIODO;
 • moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

W tytule maila wpisz numer referencyjny stanowiska: AIT 0317

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. 

do góry