Nawigacja

Zespół Metod Bezpieczeństwa Informacji

Specjalista w Zespole Metod Bezpieczeństwa Informacji

Nr ref. ZMBI 0419; miejsce pracy: Warszawa

Jeśli interesuje Cię temat cyberbezpieczeństwa i chciałbyś zgłębiać swoją wiedzę w tym temacie złóż do nas swoją aplikację.

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia;
 • udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych;
 • możliwość rozwoju naukowego;
 • udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach;
 • możliwość realizacji własnych prac badawczych zgodnych z tematyką pracy;
 • prywatną opiekę medyczną,
 • kartę Multisport,
 • ubezpieczenie na życie,
 • naukę języka angielskiego.

Do głównych zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie:

 • udział w pracach badawczych i projektowych w przedsięwzięciach realizowanych przez Zespół;
 • implementacja i badania prototypów projektowanego oprogramowania;
 • tworzenie dokumentacji wykonanych badań.

Wymagania stawiane Kandydatom:

 • posiadanie tytułu zawodowego inżyniera, magistra lub magistra inżyniera w dziedzinie informatyki, telekomunikacji lub pokrewnej;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • umiejętność tworzenia niewielkich programów w dowolnym z języków: Java, C, C++, R, Python; gotowość poznawania innych języków, bibliotek i narzędzi w miarę potrzeb;
 • znajomość systemów Linux i Windows (użytkowanie, elementarna administracja własnym komputerem);
 • znajomość zagadnień sieci komputerowych (ważniejsze protokoły);
 • tworzenie dokumentów i prezentacji w pakietach biurowych (MS Office, LibreOffice), podstawy składu w pakiecie LaTeX;
 • zainteresowanie tematyką bezpieczeństwa informacji.

 

Dodatkowymi atutami będą:

 • publikacje w czasopismach krajowych i zagranicznych, wystąpienia na konferencjach, udział w projektach badawczych;
 • chęć rozwoju naukowego.

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie na adres rekrutacja@nask.pl CV opatrzonego klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści (aplikacje nie zawierające klauzuli nie będą brać udziału w procesie rekrutacyjnym):

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że  :

 • NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego  na wskazane w ofercie pracy stanowisko;
 • administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl ;
 • przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i  zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;
 • przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;
 • przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany”

W tytule maila wpisz numer referencyjny stanowiska: ZMBI 0419.

Uprzejmie informujemy, ze skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.

do góry