Nawigacja

Zespół Płac i Rozliczeń

Specjalista ds. płac i rozliczania wynagrodzeń w projektach

Nr ref.: SDP 1218

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

 • wprowadzanie i aktualizowanie w systemie kadrowo-płacowym Teta danych niezbędnych do prawidłowego naliczania list płac,
 • sporządzanie list płac oraz przygotowanie przelewów w systemie bankowym on-line,
 • ewidencja w systemie Płatnik,
 • sporządzanie zestawień niezbędnych do rozliczenia kosztów wynagrodzeń personelu wraz z pozapłacowymi kosztami pracy dla projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych (krajowych i UE),
 • sporządzanie sprawozdań kadrowo-płacowych,
 • efektywna współpraca z pozostałymi działami/zespołami Instytutu.

Profil idealnego kandydata:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku poparte wiedzą merytoryczną z zakresu płac,
 • dobra znajomość systemu kadrowo-płacowego Teta,
 • wiedza z zakresu projektów dofinansowanych, ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków dotyczących wynagrodzeń,
 • doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z rozliczaniem i raportowaniem projektów dofinansowanych będzie ważnym atutem,
 • znajomość przepisów kadrowo-płacowych,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office w szczególności programu Excel,
 • dokładność, dobra organizacja pracy i skrupulatność,
 • terminowość.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • ubezpieczenie na życie
 • kartę MultiSport/dofinansowanie zakupu biletów na wydarzenia kulturalne
 • naukę języka angielskiego.

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie na adres rekrutacja@nask.pl CV opatrzonego klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że :

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;

- administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl ;

- przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;

- przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;

- przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany”.

Uprzejmie informujemy, ze skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.

W zgłoszeniach prosimy o powołanie się na numer referencyjny stanowiska: SDP 1218

do góry