Nawigacja

Zespół Programów Edukacyjno-Informacyjnych

Specjalista ds. kampanii promocyjnych

 

Do zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie między innymi:

 • zarządzanie planowaniem i emisją kampanii promocyjnych w social mediach (Facebook / Instagram / LinkedIn / Twitter) oraz na portalach (w tym kampanie display)
 • przygotowywanie i redakcja treści na social media
 • przygotowywanie i redakcja komunikatów prasowych/ artykułów
 • analiza i raportowanie efektów prowadzonych działań
 • kontrola i rozliczanie budżetu kampanii
 • współpraca z agencją interaktywną, agencją reklamową i agencją PR
 • współpraca z administracją publiczną oraz organizacjami pozarządowymi
 • przygotowywanie wybranych wniosków o udzielenie zamówienia publicznego/ rozeznania rynku, tworzenie opisu przedmiotu zamówienia oraz szacowanie wartości przedmiotu zamówienia zgodnie z procedurą zamówień publicznych lub rozeznań rynku (przy wsparciu Działu Zakupów oraz Zespołu Projektowego)
 • realizacja bieżących zadań związanych z wybranymi obszarami kampanii edukacyjno-informacyjnych

Główne wymagania stawiane kandydatom to:

 • lekkie pióro
 • min. 2 lata doświadczenia w realizacji kampanii promocyjnych
 • bardzo dobra znajomość serwisów społecznościowych i trendów komunikacji w social media
 • znajomość narzędzi do monitoringu mediów internetowych (wskaźniki, modele rozliczeń)
 • doświadczenie we współpracy z firmami zewnętrznymi (np. agencjami reklamowymi, agencjami interaktywnymi, portalami internetowymi)
 • wyższe wykształcenie
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • gotowość do wyjazdów służbowych

Atutem będą:

 • doświadczenie w planowaniu budżetów kampanii w mediach społecznościowych oraz display
 • znajomość panelu reklamowego FB Ads oraz Google Ads
 • umiejętności analityczne – umiejętność analizy złożonych danych z wykorzystaniem Google Analytics, Google Trends, MS Excel
 • znajomość branży IT lub technologii cyfrowych
 • doświadczenie we współpracy z administracją publiczną
 • znajomość procedur zamówień publicznych (rozeznań rynku i Prawa zamówień publicznych)
 • znajomość zasad realizacji projektów realizowanych ze środków unijnych

Oferujemy:

 

do góry