Nawigacja

Zespół Programów Edukacyjno-Informacyjnych

Starszy specjalista ds. zarządzania kampaniami internetowymi

Miejsce pracy: Warszawa Nr ref.: ZPEI 0519

Do zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie między innymi:

 • zarządzanie planowaniem, emisją i optymalizacją kampanii marketingowych w Internecie (social media – Facebook / Instagram / LinkedIn / Twitter), portale horyzontalne i tematyczne, Google Ads (Search, Google Display Network, YouTube),
 • analiza i raportowanie efektów prowadzonych działań ,
 • kontrola i rozliczanie budżetu kampanii,
 • współpraca z agencją interaktywną, agencją reklamową i agencją PR,
 • wsparcie w kreowaniu treści promocyjnych ,
 • współpraca z administracją publiczną oraz organizacjami pozarządowymi,
 • przygotowywanie wybranych wniosków o udzielenie zamówienia publicznego/ rozeznania rynku, tworzenie opisu przedmiotu zamówienia oraz szacowanie wartości przedmiotu zamówienia zgodnie z procedurą zamówień publicznych lub rozeznań rynku (przy wsparciu Działu Zakupów oraz Zespołu Projektowego),
 • realizacja bieżących zadań związanych z wybranymi obszarami kampanii edukacyjno-informacyjnych.

Główne wymagania stawiane Kandydatom to:

 • min. 1 rok doświadczenia przy obsłudze kampanii marketingowych w Internecie,
 • bardzo dobra znajomość serwisów społecznościowych i trendów komunikacji w social media,
 • znajomość narzędzi do monitoringu mediów,
 • znajomość panelu reklamowego FB Ads oraz Google Ads,
 • doświadczenie w planowaniu budżetów kampanii w mediach społecznościowych oraz display,
 • doświadczenie we współpracy z firmami zewnętrznymi (np. agencjami reklamowymi, agencjami interaktywnymi, portalami internetowymi),
 • umiejętności analityczne – umiejętność analizy złożonych danych z wykorzystaniem Google Analytics, Google Trends, MS Excel,
 • wyższe wykształcenie,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • czynne prawo jazdy kat. B,
 • gotowość do wyjazdów służbowych.

Dodatkowymi atutami będą:

 • znajomość branży IT lub technologii cyfrowych,
 • znajomość narzędzi: Google Tag Manager, Brand24, SentiOne,
 • znajomość procedur zamówień publicznych (rozeznań rynku i Prawa Zamówień Publicznych),
 • znajomość zasad realizacji projektów realizowanych ze środków unijnych,

Naszym Pracownikom oferujemy:

Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu Aplikuj przesyłając na adres rekrutacja@nask.pl CV opatrzone klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że :

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;

- administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl ;

- przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;

- przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;

- przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany”.

do góry