Prof. dr hab. inż. Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz

Zastępca Dyrektora NASK, Dyrektor ds. Naukowych

Absolwentka Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (PW), gdzie kolejno uzyskała stopnie doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie automatyka i robotyka. W 2017 r. otrzymała nominację profesorską. Pracownik badawczo-dydaktyczny na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, obecnie na stanowisku profesora. Kierownik Zespołu Złożonych Systemów. Członek Rady Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja w PW.
 

W latach 1999-2001 pracownik Knowledge Support Systems Group plc., UK. W latach 2010-2016 ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej działającej w ramach systemu szkolnictwa wyższego. Od 2012 r. członek Komitetu Automatyki i Robotyki PAN. Członek Rady Fundacji Krzewienia Nauk Systemowych.
 

Kierownik krajowych i międzynarodowych zespołów badawczych, kierownik i wykonawca ponad 50 projektów naukowo-badawczych finansowanych przez polskie i zagraniczne agendy rządowe oraz prac realizowanych w ramach współpracy jednostek naukowych i przemysłowych. Autorka i współautorka monografii naukowych oraz około dwustu publikacji w czasopismach, książkach i materiałach konferencyjnych. Członek komitetów redakcyjnych czasopism oraz komitetów programowych i organizacyjnych konferencji krajowych i międzynarodowych. Wielokrotnie nagradzana za prace naukowe.