Dr inż. Kamil Sitarski

Dyrektor NASK

Dr inż. Kamil Sitarski aktywnie działa na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej, gdzie zajmuje się zagadnieniami, związanymi z systemami informatycznymi zarządzania, paradygmatami gospodarki cyfrowej i zarządzaniem wiedzą (rozprawa doktorska poświęcona modelowi referencyjnemu informatycznego systemu zarządzania wiedzą). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego (obecnie zasiada w Zarządzie Oddziału Mazowieckiego PTI) oraz Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej.

Dr inż. Kamil Sitarski był prelegentem podczas licznych konferencji krajowych i zagranicznych. Posługuje się biegle językiem angielskim. Hobby: nowe technologie, podróże, fotografia, astronomia, popularyzacja nauki, literatura XIX i XX wieku.