dr Inez Okulska

Centrum Badań i Transferu Technologii

inez.okulska@nask.pl

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Po przejściu barwnej ścieżki humanistycznej, (na którą składały się m.in. lingwistyka, komparatystyka literacka, kulturoznawstwo, filozofia), zakończonej podoktorskim stażem na Harvard University, ukończyła studia magisterskie na Automatyce i Robotyki na Politechnice Warszawskiej. Metody sztucznej inteligencji, a w szczególności metody przetwarzania języka naturalnego, którymi obecnie zajmuje się naukowo w Państwowym Instytucie Badawczym NASK, doskonale łączą te, odległe zdawałoby się, dziedziny, zwłaszcza, że najchętniej aplikuje je właśnie do analizy materiału literackiego.

Wyniki swoich badań stara się prezentować tak, by oprócz wartości merytorycznych przynosiły czytelnikom lekturową lub estetyczną przyjemność. Królewskie "my", stronę bierną i zestaw tęczowych clipartów zamyka na klucz w szufladzie.

 

Publikacje