dr Mateusz Trokielewicz

adiunkt | Zespół Systemów Biometrycznych

mateusz.trokielewicz@nask.pl

Absolwent Politechniki Warszawskiej. W 2012 r. uzyskał stopień inżyniera specjalności Inżynieria Biomedyczna na Wydziale Mechatroniki PW, a w 2014 r. stopień magistra inżyniera specjalności Inżynieria Biomedyczna na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW. Od 2013 związany z Zakładem Biometrii w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej NASK. W czerwcu 2019 roku obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską „Iris Recognition Methods Resistant to Biological Changes in the Eye” na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Od 2019 roku Adiunkt w Zakładzie Biometrii i Inteligencji Maszynowej NASK, Kierownik Zespołu Systemów Biometrycznych. Jego zainteresowania naukowe obejmują nowe metody i zastosowania biometrii tęczówki, takie jak identyfikacja pośmiertna z wykorzystaniem tęczówki, nad czym pracuje wspólnie z badaczami z University of Notre Dame w USA oraz z Warszawskiego Uniwersystetu Medycznego. Autor i współautor ponad dwudziestu recenzowanych prac naukowych, w tym publikacji na najważniejszych międzynarodowych konferencjach poświęconych biometrii oraz w czasopismach z listy filadelfijskiej.