Nawigacja

STUDIA

Szkoła Doktorska Technologii Informacyjnych i Biomedycznych Instytutów PAN (TIB PAN)

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej TIB PAN od 15.06.2019. Szczegółowe informacje i obszary tematyczne rozpraw doktorskich na stronie: www.szkoladoktorskaTIB.edu.pl

NASK jest jednym z partnerów współtworzących Szkołę Doktorską Technologii Informacyjnych i Biomedycznych Instytutów PAN (TIB PAN), prowadzącą kształcenie przygotowujące do uzyskania stopnia doktora w następujących dyscyplinach:

  • informatyka techniczna i telekomunikacja,
  • inżynieria biomedyczna,
  • nauki medyczne.

Misją Szkoły Doktorskiej TIB PAN jest interdyscyplinarne kształcenie osób przygotowujących się do samodzielnego prowadzenia badań naukowych w obszarze nauk technicznych, inżynierii biomedycznej oraz nauk medycznych, obejmujące m.in. sztuczną inteligencję, systemy teleinformatyki, cyberbezpieczeństwo oraz nauki obliczeniowe w biologii i medycynie.

Szkołę Doktorską TIB PAN tworzą:

Kształcenie w szkole doktorskiej trwa osiem semestrów i jest prowadzone zgodnie z obowiązującym w szkole programem kształcenia i indywidualnym programem badawczym. Dwa pierwsze semestry obejmują wykłady wspólne dla wszystkich doktorantów, w ramach semestrów od trzeciego do ósmego doktorant realizuje indywidualny program badawczy, pod kierunkiem promotora.

Szczegółowe informacje dotyczące programu kształcenia, zasad rekrutacji oraz regulamin Szkoły Doktorskiej TIB PAN są dostępne na stronie www.szkoladoktorskaTIB.edu.pl

do góry