Rada Nadzorcza NASK S.A. wybrała Prezesa Zarządu Spółki

Informujemy, że Rada Nadzorcza NASK S.A. w drodze postępowania konkursowego powołała w dniu 11 lutego br. na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Igora Granosika, dotychczasowego Wiceprezesa Zarządu NASK S.A.