Big Data, Internet Rzeczy, Aplikacje mobilne

Przetwarzanie zbiorów danych i rozwój aplikacji mobilnych to jedne z najszybciej rozwijających się obszarów współczesnej informatyki. To zakres działań skoncentrowanych na nowych urządzeniach i aplikacjach.  Z jednej strony wielkie udogodnienie dla użytkowników, z drugiej zaś wdrożenia, prowadzone w krótkich reżimach czasowych, które stanowią wyzwania od strony zapewnienia bezpieczeństwa.

NASK prowadzi badania nad sieciami sensorów, IoT i aplikacjami mobilnymi od przeszło 10 lat, biorąc udział w projektach badawczych krajowych i międzynarodowych, finansowanych przez programy Unii Europejskiej i NATO. W tym czasie opracowaliśmy wiele rozwiązań, wśród nich narzędzia do lokalizacji urządzeń, symulacje sieci i aplikacje mobilne do wspierania akcji ratunkowych.

Zgromadzone z heterogenicznych sieci dane są naturalnym polem do prowadzenia analiz Big Data, które stanowią kolejne pole współpracy NASKu ze społecznością międzynarodową w ramach projektów realizowanych w ramach programu Unii Europejskiej Horyzont 2020.