Projekty badawcze

Nazwa zadania Zakres Podmiot zlecający
Narodowa Platforma Cyberbezpieczeństwa (NPC) Projekt zakłada budowę prototypu kompleksowego, zintegrowanego systemu monitorowania, obrazowania i ostrzegania o zagrożeniach cyberprzestrzeni państwa. Rozwiązanie będzie miało za zadanie m. in.: zapobieganie, wykrywanie oraz minimalizowanie skutków incydentów naruszających bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych istotnych dla funkcjonowania Państwa, stworzenie warunków do współdzielenia się wiedzą o zagrożeniach z państwami w UE. NCBiR
System wczesnego ostrzegania o cyberzagrożeniach (ARAKIS) Stworzenie systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach i atakach występujących w sieci, budującego obraz stanu cyberbezpieczeństwa sieci chronionych oraz wspierającego wykrywanie wzorców nowych, wcześniej nieznanych zagrożeń w sieci.
System zapewnienia bezpiecznej komunikacji IP w obszarze zarządzania siecią elektroenergetyczną (BIPSE) Opracowanie systemu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego infrastruktury technologicznej operatorów systemów elektroenergetycznych i wytwórców energii elektrycznej. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
High-Performance Modelling and Simulation for Big Data Applications – cHiPSet Celem projektu jest przeprowadzenie interdyscyplinarnych badań nad narzędziami przetwarzania typu Big Data w środowiskach chmur obliczeniowych (Cloud Computing). Pion Naukowy NASK koordynuje prace skupione wokół zagadnień optymalnego sterowania infrastrukturą obliczeniową i telekomunikacyjną, wykorzystywaną do masowego przetwarzania danych. Obejmują one swoim zakresem projektowanie mechanizmów alokacji zasobów obliczeniowych, szeregowanie zadań obliczeniowych, sterowanie aktywnością węzłów obliczeniowych i sieciowych, a także gromadzenie i przetwarzanie danych z sieci sensorów. Komisja Europejska
Demonstrator energooszczędnego sterownika CPU dla systemu operacyjnego Linux Opracowanie i implementacja mechanizmu sterowania częstotliwością pracy procesora (CPU) optymalizującego koszty zużycia energii elektrycznej wybranych serwerów aplikacji działających w środowisku systemu operacyjnego Linux. NASK
Nippon-European Cyberdefense-Oriented Multilayer threat Analysis (NECOMA) Podniesienie cyberbezpieczeństwa poprzez zwiększenie skuteczności wykrywania zagrożeń oraz zapewnienie jak najskuteczniejszej ochrony w czasie rzeczywistym. Realizacja tych celów zakładała trzy etapy działań:
• opracowanie metodologii oceny stanu zagrożenia Sieci;
• opracowanie zaawansowanych mechanizmów obrony przed cyberatakami;
• wdrożenie pełnego procesu (od zdobycia informacji do reakcji) w jednym z projektów demonstracyjnych.
Komisja Europejska
Buster of ILLegal contents spread by malicious computer networks (ILLBuster) Celem projektu jest zbudowanie systemu automatycznego wykrywania i analizy nielegalnych treści w Internecie. Komisja Europejska
Development of the Cybercrime and Cyber-terrorism Research Roadmap (CyberROAD) Celem projektu było określenie obecnych i przyszłych problemów w walce z cyberprzestępczością i cyberterroryzmem oraz wypracowanie planu badań nad tymi zagadnieniami. Komisja Europejska
System do identyfikacji osób (sprawców przestępstw) na podstawie wizerunku utrwalonego na zdjęciu lub materiałach wideo (BIOWIZ) Celem głównym jest stworzenie systemu komputerowego do identyfikacji biometrycznej twarzy i/lub całej sylwetki człowieka. System będzie odporny na błędy rozpoznania, spowodowane mimiką twarzy i jej ustawieniem czy oświetleniem. Produkt jest tworzony z myślą o wykorzystaniu w procesie wykrywania sprawców przestępstw i gromadzenia dowodów. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Platforma bezpiecznej implementacji biometrii przy realizacji działań związanych z weryfikacją i identyfikacją tożsamości Celem projektu było stworzenie szeregu procedur, będących merytoryczną podstawą działania laboratoriów testowania jakości i bezpieczeństwa rozwiązań biometrycznych. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wybierz Strony