Projekty badawcze

Nazwa zadania Zakres Podmiot zlecający
Platforma Mobile Threat Defense (MTD) do ciągłej, zautomatyzowanej i wielowymiarowej oceny poziomu zagrożenia bezpieczeństwa urządzeń (SKAM) Celem projektu jest budowa nowatorskiego systemu wykorzystującego metody AI i heterogeniczne źródła danych do oceny zagrożenia bezpieczeństwa urządzeń mobilnych generowanego przez zainstalowane aplikacje. Ocena zostanie przeprowadzona na podstawie zbudowanej w ramach Projektu bazy szkodliwych aplikacji i ich zachowań. Wynikiem prac będzie gotowy do wdrożenia komercyjnego prototyp Systemu Klasyfikacji Aplikacji Mobilnych (SKAM) wykorzystującego heterogeniczne źródła danych oraz metody sztucznej inteligencji do detekcji szkodliwych aplikacji mobilnych. SKAM umożliwi pozyskiwanie danych o trendach ataków na platformy mobilne i zagrożeniach wywoływanych przez nowe aplikacje. Powstaną metody i narzędzia do ciągłej, automatycznej detekcji i wielowymiarowej analizy podatności mobilnych systemów operacyjnych i profili zachowań aplikacji oraz wykrywania anomalii w ich działaniu. Komisja Europejska
System reagujący na zagrożenia bezpieczeństwa dzieci w cyberprzestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem pornografii dziecięcej (APAKT) Celem projektu jest podniesienie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP poprzez zwiększenie dostępności rozwiązań sprzętowo – programistycznych, które obejmują przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz prac przygotowujących do wdrożenia. NCBR oraz środki własne Konsorcjantów
Narodowa Platforma Cyberbezpieczeństwa (NPC) Projekt zakłada budowę prototypu kompleksowego, zintegrowanego systemu monitorowania, obrazowania i ostrzegania o zagrożeniach cyberprzestrzeni państwa. Rozwiązanie będzie miało za zadanie m. in.: zapobieganie, wykrywanie oraz minimalizowanie skutków incydentów naruszających bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych istotnych dla funkcjonowania Państwa, stworzenie warunków do współdzielenia się wiedzą o zagrożeniach z państwami w UE. NCBiR
System wczesnego ostrzegania o cyberzagrożeniach (ARAKIS) Stworzenie systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach i atakach występujących w sieci, budującego obraz stanu cyberbezpieczeństwa sieci chronionych oraz wspierającego wykrywanie wzorców nowych, wcześniej nieznanych zagrożeń w sieci.
High-Performance Modelling and Simulation for Big Data Applications (cHiPSet) Celem projektu jest przeprowadzenie interdyscyplinarnych badań nad narzędziami przetwarzania typu Big Data w środowiskach chmur obliczeniowych (Cloud Computing). Pion Naukowy NASK koordynuje prace skupione wokół zagadnień optymalnego sterowania infrastrukturą obliczeniową i telekomunikacyjną, wykorzystywaną do masowego przetwarzania danych. Obejmują one swoim zakresem projektowanie mechanizmów alokacji zasobów obliczeniowych, szeregowanie zadań obliczeniowych, sterowanie aktywnością węzłów obliczeniowych i sieciowych, a także gromadzenie i przetwarzanie danych z sieci sensorów. Komisja Europejska
Systemy ochrony dla sektora finansowego (BotSense) Celem systemu jest wykrywanie w czasie rzeczywistym próby przejęcia kont i nieautoryzowanych transakcji finansowych, spowodowanych działaniem złośliwego oprogramowania, ingerującego w przeglądarki internetowe klientów banku, korzystających z serwisu e-bankowości. Produkt NASK
Nastolatki 3.0 Zdiagnozowanie dynamiki trendów zachowań nastolatków w internecie i porównanie wyników z poprzednimi edycjami tego badania. NASK PIB
Rodzice Nastolatków 3.0 Zdiagnozowanie stanu wiedzy i opinii rodziców na temat dynamiki i trendów zachowań ich nastoletnich dzieci w internecie. NASK PIB
„Sztuczna Inteligencja w społeczeństwie i gospodarce” Poznanie społecznej definicji AI, diagnozy obaw i nadziei związanych z rozwojem AI, rozpoznanie opinii na temat społecznej, prawnej i instytucjonalnej odpowiedzialności za rozwój i implementację rozwiązań zawiązanych z AI. NASK PIB
Trolling w sieci – badania opinii użytkowników internetu Poznanie świadomości, wiedzy, postaw i postulatów polskiego społeczeństwa w zakresie rozumienia, odczuwania i stosowania zachowań określanych jako trolling internetowy. NASK PIB

Wybierz Strony