System zapewnienia bezpiecznej komunikacji IP w obszarze zarządzania siecią elektroenergetyczną (BIPSE)

 • Nazwa projektu: System zapewnienia bezpiecznej komunikacji IP w obszarze zarządzania siecią elektroenergetyczną (BIPSE)
 • Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Cel projektu: Opracowanie systemu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego infrastruktury technologicznej operatorów systemów elektroenergetycznych i wytwórców energii elektrycznej.

Prezentowane rozwiązanie jest jedynym na rynku tak zaawansowanym technicznie, kompleksowym i zintegrowanym systemem, zapewnianiającym wszechstronną ochronę systemów zarządzania sieciami sterowania oraz pełne jego dostosowanie do specyfiki chronionego obiektu. W odróżnieniu od typowych rozwiązań z rynku IT, system BIPSE integruje wiele zróżnicowanych mechanizmów, monitorujących różne aspekty bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej, umożliwiając pozyskanie dokładnej i aktualnej informacji o potencjalnych zagrożeniach oraz postrzeganie i rozumienie rzeczywistej sytuacji. Pozwala to na skuteczne, skoordynowane działania dla niezawodnej pracy chronionego obiektu.

REZULTATY PROJEKTU:

 • prototyp systemu zapewnienia bezpiecznej komunikacji IP w obszarze zarządzania siecią elektroenergetyczną (VII poziom gotowości);
 • zwiększenie stanu wiedzy w zakresie podatności i zagrożeń, dotyczących systemów kontroli obiektów przemysłowych;
 • dokumentacja techniczna i eksploatacyjna rozwiązania, procedury i rekomendacje, dotyczące wdrażania systemu;
 • specyfikacja interfejsów, umożliwiających integrację z innymi, istniejącymi bądź przyszłymi, systemami, wykorzystywanymi w stacjach elektroenergetycznych i JWCD,
 • wytyczne w zakresie wykorzystania systemu na potrzeby przedsiębiorstw sieciowych innych sektorów kluczowych ze względu na bezpieczeństwo energetyczne kraju, a także dla potrzeb innych jednostek wytwórczych poza jednostkami centralnie dysponowanymi.

UCZESTNICY PROJEKTU:

 • Wojskowa Akademia Techniczna - Lider
 • NASK PIB
 • Wojskowy Instytut Łączności
 • Asseco S.A.
 •  

PUBLIKACJE NAUKOWE:

 1. "Cyberbezpieczeństwo systemów zarządzania siecią elektroenergetyczną"; Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne, 2014, vol. 8-9.
 2. "Evaluation of the Cyber Security Provision System for Critical Infrastructure"; Journal of Telecommunications and Information Technology (JTIT). 2015, vol. 4.
 3. "Detecting Security Violations Based on Multilayered Event Log Processing"; Journal of Telecommunications and Information Technology (JTIT), 2015, vol. 4.
 4. "SHaPe: A Honeypot for Electric Power Substation"; Journal of Telecommunications and Information Technology (JTIT), 2015, vol. 4.