System do identyfikacji osób (sprawców przestępstw) na podstawie wizerunku utrwalonego na zdjęciu lub materiałach wideo (BIOWIZ)

  • Nazwa projektu: System do identyfikacji osób (sprawców przestępstw) na podstawie wizerunku utrwalonego na zdjęciu lub materiałach wideo (BIOWIZ)
  • Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  • Cel projektu: Celem głównym jest stworzenie systemu komputerowego do identyfikacji biometrycznej twarzy i/lub całej sylwetki człowieka. System będzie odporny na błędy rozpoznania, spowodowane mimiką twarzy i jej ustawieniem czy oświetleniem. Produkt jest tworzony z myślą o wykorzystaniu w procesie wykrywania sprawców przestępstw i gromadzenia dowodów.

OPIS PROJEKTU:

W wyniku projektu powstaje system do identyfikacji sprawców przestępstw na podstawie materiałów zdjęciowych i/lub wideo. Część biometryczna systemu złożona jest ze zintegrowanych modułów, w tym modułu detekcji twarzy, modułu śledzenia, „silników biometrycznych”, wytwarzających wzorce biometryczne twarzy i sylwetki oraz modułu łączącego dostępne dane. Moduły biometryczne pozwalają na sprzężenie z bazami danych (np. bazą sygnalityczną) i materiałami operacyjnymi. System pomyślany jest jako narzędzie interaktywne, mogące działać w wielu scenariuszach, np. detekcja twarzy, wyodrębnianie klatek z obrazami twarzy i śledzenie twarzy w materiałach wideo, identyfikacja osoby zaznaczonej na zdjęciach lub materiale wideo na podstawie profilu biometrycznego. Modułowa konstrukcja pozwala na przyszłe uzupełnianie listy scenariuszy i technik biometrycznych. System projektowany jest z myślą o zastosowaniu przez funkcjonariuszy, identyfikujących osoby. Projekt wykonywany jest na poziomie technologicznym IX.

REZULTATY PROJEKTU:

System do identyfikacji sprawców przestępstw na podstawie materiałów zdjęciowych i/lub wideo.

UCZESTNICY PROJEKTU:

  • Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych - Lider
  • NASK PIB
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Stowarzyszenie Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego