Narodowa Platforma Cyberbezpieczeństwa (NPC)

 • Nazwa projektu: Narodowa Platforma Cyberbezpieczeństwa (NPC)
 • Źródło finansowania: NCBiR
 • Cel projektu: Projekt zakłada budowę prototypu kompleksowego, zintegrowanego systemu monitorowania, obrazowania i ostrzegania o zagrożeniach cyberprzestrzeni państwa. Rozwiązanie będzie miało za zadanie m. in.: zapobieganie, wykrywanie oraz minimalizowanie skutków incydentów naruszających bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych istotnych dla funkcjonowania Państwa, stworzenie warunków do współdzielenia się wiedzą o zagrożeniach z państwami w UE.

REZULTATY PROJEKTU:

 • prototyp interaktywnego systemu monitorowania, obrazowania i ostrzegania o zagrożeniach;
 • ekspercki system wspomagania decyzji w procesach identyfikacji kluczowych usług oraz powiązań miedzy usługami i podmiotami;
 • metody dynamicznej i statycznej analizy ryzyka;
 • narzędzia detekcji podatności i zagrożeń.

OPIS PROJEKTU:

Rozwiązania systemowe i techniczne, opracowane w ramach Narodowej Platformy Cyberbezpieczeństwa, umożliwią pozyskiwanie bieżącej informacji o stanie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, ocenę zagrożeń, ich potencjalnych skutków oraz skoordynowane reagowanie na incydenty komputerowe na poziomie krajowym. Opracowane zostaną innowacyjne metody i narzędzia korelacji zdarzeń, analizy sytuacyjnej, dynamicznej i statycznej analizy ryzyka; metody i techniki wielowymiarowej wizualizacji z wielomodalnym interfejsem operatora; mechanizmy wykrywania podatności oraz zagrożeń występujących w sieciach TCP/IP, mobilnych sieciach bezprzewodowych, środowisku IoT, sieciach automatyki przemysłowej oraz bezpieczne mechanizmy udostępniania informacji pomiędzy Centrum Operacyjnym a Uczestnikami Platformy.

Stworzony zostanie ekspercki system wspierający wybór odpowiednich metodyk i miar wyznaczających wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz raportowania istotnych incydentów naruszających bezpieczeństwo teleinformatyczne dla poszczególnych sektorów objętych Dyrektywą NIS i przyszłymi regulacjami prawnymi na terenie RP. Rezultatem końcowym projektu będzie podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwiększenia potencjału narodowego i kompetencji w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

UCZESTNICY PROJEKTU:

 • NASK PIB - lider
 • POLITECHNIKA WARSZAWSKA
 • NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH
 • INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI