System zdalnego mobilnego uwierzytelniania biometrycznego wykorzystujący niespecjalizowane urządzenia mobilne (BioMobi)

 • Nazwa projektu: System zdalnego mobilnego uwierzytelniania biometrycznego wykorzystujący niespecjalizowane urządzenia mobilne (BioMobi)
 • Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Cel projektu: Celem projektu jest zaprojektowanie i budowa wielomodalnego systemu uwierzytelniania biometrycznego realizowanego na powszechnie dostępnych niespecjalizowanych urządzeniach mobilnych, spełniającego wymogi bezpieczeństwa oraz zapewnienia ochrony danych biometrycznych. Pozwoli to na znaczne zwiększenie jakości i wygody rozpoznawania zdalnego i umożliwi upowszechnienie uwierzytelniania zdalnego, podnosząc poziom cyberbezpleczeństwa.

Projekt jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu CyberSecIdent „Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość"

Okres realizacji:  01.09.2018-31.03.2022
Wartość projektu: 7 162 165,00 PLN

OPIS PROJEKTU:

 

Podstawowym elementem wyróżniającym proponowany system jest stosowanie powszechnie dostępnych urządzeń mobilnych, bez specjalizowanych sensorów biometrycznych. Drugim wyróżnikiem jest adaptacyjność rozwiązań, pozwalających na używanie różnych modalności biometrycznych zależnie od potrzeb bezpieczeństwa i preferencji użytkownika. Uwierzytelnianie zdalne na urządzeniach mobilnych wymaga określenia architektury uwierzytelniania i zdefiniowanie działanie jednostek mobilnych. Rozwiązania tych problemów nie są obecnie  kompletne. Istotną częścią projektu będzie zatem dobór architektury identyfikacji w taki sposób, by maksymalizować bezpieczeństwo procesu weryfikacji przy zachowaniu prywatności danych. Rozwiązania wykorzystają własne lub ogólnie dostępne metody, unikając w miarę możliwości metod będących w posiadaniu pojedynczych producentów. Stosowanie technik wielomodalnych i analizy statystycznej  pozwoli na adaptacyjne dopasowanie procedur do wymagań bezpieczeństwa. Rozwiązania obejmą także zagwarantowanie oryginalności próbki biometrycznej.

REZULTATY PROJEKTU:

 1. Projekt i implementacja systemu zdalnego mobilnego uwierzytelniania biometrycznego stosującego niespecjalizowane sensory;
 2. Utworzenie modułów weryfikacji biometrycznej do stosowania na niespecjalizowanych urządzeniach mobilnych, wraz z dedykowanymi algorytmami detekcji żywotności próbek;
 3. Utworzenie i implementacja zintegrowanego algorytmu uwierzytelniania na podstawie adaptacyjnie doboru technik biometrycznych;
 4. Projekt i budowa infrastruktury bezpiecznego przechowywania i porównywania danych, w tym zastosowania technik ochrony wzorców biometrycznych.
 5.  
 6. UCZESTNICY PROJEKTU:
 7. NASK-PIB (lider projektu)
 8. Politechnika Łódzka
 9. Akademia Górniczo-Hutnicza