wsnloc.eu – repozytorium zadań lokalizacji w sieciach WSN

  • Nazwa projektu: wsnloc.eu – repozytorium zadań lokalizacji w sieciach WSN
  • Źródło finansowania: NASK PIB
  • Cel projektu: Głównym celem projektu było stworzenie serwisu wsnloc.eu - WSN Localization Task Repository. Jest to miejsce, gdzie każdy może pobrać zadanie lokalizacji (w formacie XML), uruchomić własny algorytm lokalizacji i porównać wyniki z rezultatami innych autorów. Co więcej ideą serwisu jest stworzenie pewnej przestrzeni, gdzie każda z zainteresowanych osób może nie tylko pobrać zadanie lokalizacji, ale również zaproponować swoje własne zadanie. Przede wszystkim zachęcamy do dodawania zadań, pochodzących z testów eksperymentalnych ze sprzętem.

Lokalizacja jest jednym z podstawowych problemów w badaniach nad bezprzewodowymi sieciami sensorów (ang. WSN – Wireless Sensor Networks), gdyż położenie poszczególnych węzłów ma pierwszorzędne znaczenie zarówno dla działania samej sieci, jak również użyteczności przygotowanych aplikacji. Metody lokalizacji możemy podzielić wedle szeregu różnych kryteriów [1-3]. Różnią się one bowiem wymaganiami sprzętowymi, sposobem pomiarów i przetwarzania danych, organizacją obliczeń czy wreszcie oferowaną dokładnością.

REZULTATY PROJEKTU:

  • serwis wsnloc.eu - WSN Localization Task Repository.

UCZESTNICY PROJEKTU: NASK

PUBLIKACJE NAUKOWE:

  1. M. Marks and E. Niewiadomska-Szynkiewicz „Self-adaptive localization using signal strength measurements” In SENSORCOMM 2011, The Fifth International Conference on Sensor Technologies and Applications, pages 73-78, 2011.
  2. M. Marks, E. Niewiadomska-Szynkiewicz, “Simulation of robot-assisted wsn localization using real-life data”, Proceedings 30th European Conference on Modelling and Simulation (ECMS 2016), May 31 – June 3, 2016, Regensburg, Germany, pp. 607-613.
  3. M. Marks , E. Niewiadomska-Szynkiewicz, “WSNLOC.EU-An introduction to WSN Localization Tasks Repository”, 2016-15th ACM/IEEE International Conference on Information Processing in Sensor Networks (IPSN 2016), Vienna, Austria, 11-14.04.2016.