Rodzice Nastolatków 3.0

Ogólnopolskie badanie terenowe zrealizowane w 2018 roku wśród rodziców uczniów biorących udział w badaniu dotyczącym dynamiki trendów zachowań nastolatków w internecie, metoda PAPI.

  • Nazwa projektu: Rodzice Nastolatków 3.0
  • Źródło finansowania: NASK PIB
  • Cel projektu: Zdiagnozowanie stanu wiedzy i opinii rodziców na temat dynamiki i trendów zachowań ich nastoletnich dzieci w internecie.

OPIS PROJEKTU

Ogólnopolskie badanie terenowe zrealizowane w 2018 roku wśród rodziców uczniów biorących udział w badaniu dotyczącym dynamiki trendów zachowań nastolatków w internecie, metoda PAPI.

REZULTATY PROJEKTU

Raport pokazujący różnice w opiniach, postawach, wiedzy i świadomości między rodzicami a uczniami w ramach obszaru dotyczącego użytkowania internetu.

UCZESTNICY PROJEKTU:

NASK PIB