Sztuczna Inteligencja w społeczeństwie i gospodarce

Badanie społeczne realizowane metodą CAWI, na reprezentatywnej próbie polskich internautów (wiek 15+).

  • Nazwa projektu: „Sztuczna Inteligencja w społeczeństwie i gospodarce”
  • Źródło finansowania: NASK PIB
  • Cel projektu: Poznanie społecznej definicji AI, diagnozy obaw i nadziei związanych z rozwojem AI, rozpoznanie opinii na temat społecznej, prawnej i instytucjonalnej odpowiedzialności za rozwój i implementację rozwiązań zawiązanych z AI.

OPIS PROJEKTU:

Badanie społeczne realizowane metodą CAWI, na reprezentatywnej próbie polskich internautów (wiek 15+).

REZULTATY PROJEKTU:

Raport na temat wiedzy oraz nadziei i obaw polskiego społeczeństwa dotyczącego rozwoju AI.

UCZESTNICY PROJEKTU:

NASK PIB