Bezpieczne wybory. Badanie opinii o (dez)informacji w sieci

Badanie społeczne realizowane metodą CAWI (computer assisted web interview), na panelu badawczym wśród polskich internautów.

  • Nazwa projektu: Bezpieczne wybory. Badanie opinii o (dez)informacji w sieci.
  • Źródło finansowania: NASK PIB
  • Cel projektu: Poznanie opinii polskich internautów na temat treści publikowanych w internecie.

OPIS PROJEKTU:

Badanie społeczne realizowane metodą CAWI (computer assisted web interview), na panelu badawczym wśród polskich internautów.

REZULTATY PROJEKTU:

Raport z badania na temat dezinformacji w sieci i opinii na ten temat wśród polskich internautów.

 UCZESTNICY PROJEKTU:

NASK PIB