E-uzależnienie wśród uczniów województwa śląskiego

Jednorazowy sondaż na reprezentatywnej próbie losowej, metoda badawcza: kwestionariusz ankiety wśród nastolatków województwa śląskiego.

  • Nazwa projektu: E-uzależnienie wśród uczniów województwa śląskiego
  • Źródło finansowania: NASK PIB i Kuratorium Oświatowe w Katowicach
  • Cel projektu: Przesiewowe rozpoznanie problematycznego użytkowania internetu wśród nastolatków.

OPIS PROJEKTU:

Jednorazowy sondaż na reprezentatywnej próbie losowej, metoda badawcza: kwestionariusz ankiety wśród nastolatków województwa śląskiego.

REZULTATY PROJEKTU:

Raport na temat natężenia i obszaru występowania problematycznego użytkowania internetu wśród nastolatków województwa śląskiego.

UCZESTNICY PROJEKTU:

NASK PIB i Kuratorium Oświatowe w Katowicach