System reagujący na zagrożenia bezpieczeństwa dzieci w cyberprzestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem pornografii dziecięcej (APAKT)

W ramach projektu stworzony zostanie system służący do analizy zagrożeń związanych z propagowaniem nielegalnych i wrażliwych treści w cyberprzestrzeni przy wykorzystaniu automatycznie tworzonych modeli ich klasyfikacji, zbudowanych przy zastosowaniu nowoczesnych technik sztucznej inteligencji i rozpoznawania wzorców.

  • Nazwa projektu: System reagujący na zagrożenia bezpieczeństwa dzieci w cyberprzestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem pornografii dziecięcej (APAKT)
  • Źródło finansowania: NCBR oraz środki własne Konsorcjantów
  • Cel projektu: Celem projektu jest podniesienie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP poprzez zwiększenie dostępności rozwiązań sprzętowo – programistycznych, które obejmują przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz prac przygotowujących do wdrożenia.

OPIS PROJEKTU:

W ramach projektu stworzony zostanie system służący do analizy zagrożeń związanych z propagowaniem nielegalnych i wrażliwych treści w cyberprzestrzeni przy wykorzystaniu automatycznie tworzonych modeli ich klasyfikacji, zbudowanych przy zastosowaniu nowoczesnych technik sztucznej inteligencji i rozpoznawania wzorców. Klasyfikacja będzie wbudowana w system reagowania na pornografię dziecięcą i monitorowania infrastruktury wykorzystywanej do tego typu ataków.

UCZESTNICY PROJEKTU:

Naukowa i Akademicką Siecią Komputerową Państwowym Instytutem Badawczym (lider projektu) oraz Politechnika Warszawka, Enamor International Sp. z o.o.
CZAS TRWANIA PROJEKTU:

2020/06/01 – 2023/05/31