Platforma Mobile Threat Defense (MTD) do ciągłej, zautomatyzowanej i wielowymiarowej oceny poziomu zagrożenia bezpieczeństwa urządzeń (SKAM)

Budowa nowatorskiego systemu wykorzystującego metody AI i heterogeniczne źródła danych do oceny zagrożenia bezpieczeństwa urządzeń mobilnych generowanego przez zainstalowane aplikacje.

  • Nazwa projektu: Platforma Mobile Threat Defense (MTD) do ciągłej, zautomatyzowanej i wielowymiarowej oceny poziomu zagrożenia bezpieczeństwa urządzeń (SKAM)
  • Źródło finansowania: Komisja Europejska
  • Cel projektu: Celem projektu jest budowa nowatorskiego systemu wykorzystującego metody AI i heterogeniczne źródła danych do oceny zagrożenia bezpieczeństwa urządzeń mobilnych generowanego przez zainstalowane aplikacje. Ocena zostanie przeprowadzona na podstawie zbudowanej w ramach Projektu bazy szkodliwych aplikacji i ich zachowań. Wynikiem prac będzie gotowy do wdrożenia komercyjnego prototyp Systemu Klasyfikacji Aplikacji Mobilnych (SKAM) wykorzystującego heterogeniczne źródła danych oraz metody sztucznej inteligencji do detekcji szkodliwych aplikacji mobilnych. SKAM umożliwi pozyskiwanie danych o trendach ataków na platformy mobilne i zagrożeniach wywoływanych przez nowe aplikacje. Powstaną metody i narzędzia do ciągłej, automatycznej detekcji i wielowymiarowej analizy podatności mobilnych systemów operacyjnych i profili zachowań aplikacji oraz wykrywania anomalii w ich działaniu.

GŁÓWNE ZADANIE:

Stworzenie Systemu SKAM, który ze względu na specyfikę realizowanych funkcji będzie wykorzystywał algorytmy AI do oceny szkodliwości aplikacji mobilnych.

System będzie miał budowę modułową:

  • - Aplikacje monitorujące urządzenia,
  • - System do agregacji i udostępniania danych o aplikacjach,
  • - Silnik obliczeniowy do oceny aplikacji.

CZŁONKOWIE KONSORCJUM:

FAMOC SA, NASK-PIB.

CZAS TRWANIA PROJEKTU:

1.12.2020 – 30.11.2022