Platforma identyfikacji i wymiany informacji o zagrożeniach bezpieczeństwa i oszustwach na bazie monitorowania i korelacji różnych kanałów komunikacyjnych Anti-Fraud IQ (AFIQ)

Przedmiotem projektu jest opracowanie technologii oraz prototypu systemu pozwalającego na wczesne wykrywanie zagrożeń bezpieczeństwa oraz prób oszustw i wyłudzeń za pomocą analizy komunikacji użytkowników w sieciach teleinformatycznych.

  • Nazwa projektu: Platforma identyfikacji i wymiany informacji o zagrożeniach bezpieczeństwa i oszustwach na bazie monitorowania i korelacji różnych kanałów komunikacyjnych Anti-Fraud IQ (AFIQ)
  • Źródło finansowania: NCBR, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
  • Cel projektu: Głównym celem projektu jest opracowanie technologii systemu pozwalającego na wykrywanie zagrożeń bezpieczeństwa oraz prób oszustw i wyłudzeń w czasie rzeczywistym za pomocą analizy komunikacji użytkowników w sieciach teleinformatycznych.

Projekt jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Okres realizacji: 01.06.2019-31.05.2022

Wartość projektu: 4 238 371,19 PLN

 

OPIS PROJEKTU:

System będzie analizował wszelkie dostępne obecnie kanały komunikacyjne występujące pomiędzy instytucjami finansowymi i ich Klientami.

Głównym zadaniem analizy będzie opracowanie modelu jednoznacznie identyfikującego danego użytkownika oraz opisującego jego zachowanie w sieciach teleinformatycznych. W celu opracowania algorytmów identyfikacyjnych, system będzie zbierał i analizował takie dane jak:

- wzorce głosowe (voice-prints–dane pozyskane z nagrań, przy zastosowaniu mechanizmów biometrii głosowej)

- typowe zwroty, słowa (dane pozyskane z nagrań, przy zastosowaniu mechanizmów przetwarzania mowy)

- używany język (lub akcent)

- numery telefonów, którymi posługuje się dany użytkownik

- dane identyfikacyjne terminali (np.telefonów) użytkownika,jak:numery IMEI,IMSI,loginy

- dane lokalizacyjne (np. informacje o lokalizacjach, z jakich wykonywane są połączenia)

- dane o innych urządzeniach wykorzystywanych przez użytkownika do komunikacji (np. adresy IP, systemy operacyjne, wersje komunikatorów, przeglądarek internetowych itd.)

System będzie wykorzystywał rozwiązania sztucznej inteligencji, np. będzie automatycznie szukać informacji o danym użytkowniku w bazie danych zawierającej informacje z różnych kanałów komunikacyjnych i budować jego model opisujący sposoby, kanały i urządzenia, jakich używa. W tym celu przy jego tworzeniu wykorzystane zostaną najbardziej innowacyjne technologie takie jak np. sieci neuronowe, czy zbiory rozmyte. Dodatkowym wynikiem projektu będzie opracowanie uniwersalnego API (Application Programming Interface), umożliwiającego wykorzystanie systemu urządzenia w innych zastosowaniach teleinformatycznych oraz produktach firm trzecich.

REZULTATY PROJEKTU:

Rezultatem projektu będzie system pozwalający na wczesne wykrywanie zagrożeń bezpieczeństwa oraz prób oszustw i wyłudzeń za pomocą analizy komunikacji użytkowników w sieciach teleinformatycznych.