Nastolatki 3.0. Raport z ogólnopolskiego badania uczniów – 2021 r.

OPIS PROJEKTU:

Badanie zostało zrealizowane w grudniu 2020 r. metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interview – wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony WWW) na populacjach nastolatków oraz ich rodziców i opiekunów prawnych. Respondentów wybrano za pomocą doboru zespołowego dwustopniowego (szkoła/klasa), na podstawie danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. Kompletne odpowiedzi uzyskano od 1733 uczniów (7 klasa szkoły podstawowej i 2 klasa szkoły ponadpodstawowej) oraz 893 rodziców i opiekunów prawnych z 61 szkół we wszystkich 16 województwach w Polsce.

REZULTATY PROJEKTU:

Raport badawczy na temat korzystania z internetu przez młodzież w Polsce.

UCZESTNICY PROJEKTU:

NASK PIB