Projekty badawcze

Nazwa zadania Zakres Podmiot zlecający
Walidator biometryczny fotografii Opracowanie aplikacji, która daje możliwość sprawdzenia wymagań biometrycznych dla fotografii wynikających z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu oraz wyjaśnione w Instrukcji wykonywania zdjęć do dokumentów paszportowych oraz dowodów osobistych. Ministerstwo Cyfryzacji
A cybersecurity framework to GUArantee Reliability and trust for Digital service chains – GUARD - zwiększenie bazy informacji do analizy i wykrywania, przy jednoczesnym zachowaniu prywatności,
- poprawa możliwości wykrywania poprzez korelację danych między domenami i źródłami,
- weryfikacja niezawodności i niezawodności za pomocą formalnych metod, które przyjmują uwzględnić konfigurację i właściwości zaufania całego łańcucha, oraz
- zwiększenie świadomości poprzez lepsze rozpowszechnianie wiedzy wśród ludzi w pętli.
Charakterystycznym podejściem GUARD będzie architektoniczne oddzielenie analiz od źródeł danych, za pośrednictwem właściwej abstrakcji - paradygmat ten zaowocuje otwartą, modułową, rozszerzalną i skalowalną strukturą opracowanej platformy. Kompleksowe rozwiązanie opracowane w ramach projektu GUARD połączy bezpieczeństwo już w fazie projektowania z ulepszonymi technikami inspekcji i wykrywania, podnosząc świadomość sytuacyjną na różnych poziomach struktury firmy dzięki dostosowanym treściom informacyjnym, aby umożliwić szybką i skuteczną reakcję na cyberzagrożenia. Przewiduje się demonstrację i walidację platformy GUARD w dwóch skomplikowanych scenariuszach praktycznych, a także bezpośrednie zaangażowanie odpowiednich zainteresowanych stron w konkretne planowanie biznesowe.
Komisja Europejska, Konkurs: H2020 SU ICT 2018 2020
Vulnerability and Attack Repository for IoT (VARIoT) Ogólnym celem Projektu jest stworzenie usługi zapewniającej prezentację użytecznych informacji (ang. actionable information) dotyczących urządzeń Internetu Rzeczy (IoT), które mogą być przetwarzane ręcznie lub automatycznie i które można wykorzystać w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa. Komisja Europejska
Cybersecurity and privacy dialogue between Europe and Japan (EUNITY) Celem projektu była ocena działań na rzecz cyberbezpieczeństwa po stronie europejskiej i japońskiej. Komisja Europejska
Symulator ASim Java Celem projektu było stworzenie środowiska do symulacji systemów zdarzeń dyskretnych ASim/Java. NASK
Demonstrator energooszczędnego sterownika CPU dla systemu operacyjnego Linux Opracowanie i implementacja mechanizmu sterowania częstotliwością pracy procesora (CPU), optymalizującego koszty zużycia energii elektrycznej wybranych serwerów aplikacji, działających w środowisku systemu operacyjnego Linux. NASK PIB
CONTENT 1.0 – prototyp aplikacji analizy treści stron/portali internetowych Stworzenie koncepcji i prototypu aplikacji analizującej strony/portale internetowe pod kątem występowania na nich określonych treści oraz wspierającej pogłębioną analizę ich zawartości.
„Bezpieczeństwo w sieci” - ogólnopolskie badania dotyczące poczucia bezpieczeństwa użytkowników sieci Określenie czynników subiektywnego poczucia prywatności i bezpieczeństwa polskich internautów. NASK PIB
„Bezpieczeństwo cyfrowe przedsiębiorstw” – badania desk research Zdiagnozowanie stanu wiedzy polskich przedsiębiorców w na temat standardów zabezpieczeń cyfrowych oraz wykorzystywanych sposobów zabezpieczania zasobów cyfrowych. NASK PIB
Uniwersalny moduł sterujący pojazdem wewnątrz budowli Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności firmy Exell w 2018 r. poprzez wprowadzenie nowego produktu w postaci uniwersalnego montowalnego sterownika do urządzeń poruszających się autonomicznie wewnątrz budynków, co doprowadzi do wzrostu przychodów firmy o 20% w 2019 r. Cel zostanie osiągnięty poprzez opracowanie systemu lokalizacji wewnątrz budynków, w którym zastosowanie będą miały nowoczesne technologie cyfrowe i pomiarowe i następnie wprowadzenie systemu na rynek. Realizacja projektu przyniesie korzyści wnioskodawcy poprzez rozwinięcie działalności oraz zdobycie nowych użytkowników produktu, dotąd nieobecnego na rynku. W wyniku realizacji projektu wzmocni się pozycja firmy na rynku polskim poprzez wprowadzenie na rynek B2B innowacyjnego produktu. Planowany termin rynkowego wdrożenia - II kw. 2019 r. Dzięki współpracy z NASK projekt wpisuje się w cel programu w postaci stymulowania współpracy pomiędzy sektorem nauki i gospodarki. PARP

Wybierz Strony