Projekty badawcze

Nazwa zadania Zakres Podmiot zlecający
Stworzenie nowej metody utrzymywania spójności mobilnych sieci ad hoc do monitorowania środowiska Sterowanie węzłami mobilnej sieci ad hoc w zastosowaniu do monitorowania środowiska w sytuacjach kryzysowych tj. trzęsienie ziemi, niekontrolowany wyciek gazu ciężkiego czy poszukiwania po huraganie.
Secure Information Sharing Sensor Delivery event Network (SISSDEN) Celem projektu jest opracowanie narzędzi niezbędnych do pozyskiwania, przechowywania, analizy oraz współdzielenia danych wielkiej skali i korelowania ich z danymi pochodzącymi z innych źródeł – realizacja takiego zadania opiera się na współpracy z ShadowServer, narodowymi CERTami, dostawcami usługi internetowych oraz innymi istotnymi źródłami zewnętrznymi. Sercem projektu jest sieć sensorów na skalę światową, zaprojektowana i wdrażana przez członków konsorcjum. Nasi badacze stworzyli innowacyjną architekturę globalnej sieci sensorów (212 sensorów w 53 krajach, co łącznie daje już możliwość monitorowania blisko 900 adresów), która przyczynia się do powstania bazy o największej ilości, precyzyjnie dobranych, najbogatszych w informacje danych potrzebnych do identyfikacji złośliwego oprogramowania i zachowań, opartej na doświadczeniu użytkownika końcowego. Taka architektura systemu pozwala na długoterminową (trwającą miesiące a nawet lata, w przeciwieństwie do typowych krótkoterminowych), głęboką analizę wyselekcjonowanych zagrożeń, co umożliwia szerszy wgląd w infrastrukturę atakujących, długoterminowe targetowanie i potencjalne związki pomiędzy incydentami. Komisja Europejska
Techniki biometryczne oraz PKI w nowoczesnych dokumentach tożsamości i ochronie systemów informacyjnych (BIOPKI) Głównym celem projektu było opracowanie technik biometrycznych oraz PKI w nowoczesnych dokumentach tożsamości i ochronie systemów informacyjnych. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Platforma do efektywnego deszyfrowania haseł oraz szyfrowania i deszyfrowania dużych wolumenów danych w oparciu o heterogeniczny klaster CPU/GPU (HP) Celem projektu było wykonanie oprogramowania oraz demonstratora do efektywnego łamania haseł oraz szyfrowania i deszyfrowania dużych zbiorów danych z wykorzystaniem pełnej mocy obliczeniowej klastra złożonego z jednostek obliczeniowych CPU i programowalnych układów graficznych (GPU). Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Bezpieczna stacja do zastosowań specjalnych (BSDZS) Celem projektu było wykonanie bezpiecznej stacji do zastosowań specjalnych na drodze zintegrowania dostępnych technologii wirtualizacji (programowych i sprzętowych). Przy projektowaniu stacji zastosowano metody formalne, służące zarówno zapewnianiu, jak i kontroli poufności oraz integralności przetwarzania danych. W szczególności zastosowano metody kryptograficzne do zabezpieczania dysków stałych i wymiennych (zarówno na poziomie BPS – Bezpiecznej platformy systemowej, jak i maszyn wirtualnych) oraz techniki uwierzytelniania użytkowników. NCBiR
Platforma bezpiecznej implementacji biometrii przy realizacji działań związanych z weryfikacją i identyfikacją tożsamości Celem projektu było stworzenie szeregu procedur, będących merytoryczną podstawą działania laboratoriów testowania jakości i bezpieczeństwa rozwiązań biometrycznych. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
System do identyfikacji osób (sprawców przestępstw) na podstawie wizerunku utrwalonego na zdjęciu lub materiałach wideo (BIOWIZ) Celem głównym jest stworzenie systemu komputerowego do identyfikacji biometrycznej twarzy i/lub całej sylwetki człowieka. System będzie odporny na błędy rozpoznania, spowodowane mimiką twarzy i jej ustawieniem czy oświetleniem. Produkt jest tworzony z myślą o wykorzystaniu w procesie wykrywania sprawców przestępstw i gromadzenia dowodów. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Development of the Cybercrime and Cyber-terrorism Research Roadmap (CyberROAD) Celem projektu było określenie obecnych i przyszłych problemów w walce z cyberprzestępczością i cyberterroryzmem oraz wypracowanie planu badań nad tymi zagadnieniami. Komisja Europejska
Buster of ILLegal contents spread by malicious computer networks (ILLBuster) Celem projektu jest zbudowanie systemu automatycznego wykrywania i analizy nielegalnych treści w Internecie. Komisja Europejska
Nippon-European Cyberdefense-Oriented Multilayer threat Analysis (NECOMA) Podniesienie cyberbezpieczeństwa poprzez zwiększenie skuteczności wykrywania zagrożeń oraz zapewnienie jak najskuteczniejszej ochrony w czasie rzeczywistym. Realizacja tych celów zakładała trzy etapy działań:
• opracowanie metodologii oceny stanu zagrożenia Sieci;
• opracowanie zaawansowanych mechanizmów obrony przed cyberatakami;
• wdrożenie pełnego procesu (od zdobycia informacji do reakcji) w jednym z projektów demonstracyjnych.
Komisja Europejska

Wybierz Strony