Projekty badawcze

Nazwa zadania Zakres Podmiot zlecający
Demonstrator energooszczędnego sterownika CPU dla systemu operacyjnego Linux Opracowanie i implementacja mechanizmu sterowania częstotliwością pracy procesora (CPU) optymalizującego koszty zużycia energii elektrycznej wybranych serwerów aplikacji działających w środowisku systemu operacyjnego Linux. NASK
High-Performance Modelling and Simulation for Big Data Applications (cHiPSet) Celem projektu jest przeprowadzenie interdyscyplinarnych badań nad narzędziami przetwarzania typu Big Data w środowiskach chmur obliczeniowych (Cloud Computing). Pion Naukowy NASK koordynuje prace skupione wokół zagadnień optymalnego sterowania infrastrukturą obliczeniową i telekomunikacyjną, wykorzystywaną do masowego przetwarzania danych. Obejmują one swoim zakresem projektowanie mechanizmów alokacji zasobów obliczeniowych, szeregowanie zadań obliczeniowych, sterowanie aktywnością węzłów obliczeniowych i sieciowych, a także gromadzenie i przetwarzanie danych z sieci sensorów. Komisja Europejska
System zapewnienia bezpiecznej komunikacji IP w obszarze zarządzania siecią elektroenergetyczną (BIPSE) Opracowanie systemu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego infrastruktury technologicznej operatorów systemów elektroenergetycznych i wytwórców energii elektrycznej. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wybierz Strony