Ogłoszenie wyników konkursu "Cyberbezpieczeństwo – Aspekty Technologiczne"

Informujemy, że zgodnie z decyzją Dyrektora NASK PIB dr hab. inż. Jacka Leśkowa z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie dofinansowania projektów z Funduszu Wspierania Inicjatyw Edukacyjnych, zgłoszonych w ramach konkursu cyklu rocznego 2019 "CYBERBEZPIECZEŃSTWO, Edycja II —Technologiczne aspekty cyberbezpieczeństwa pięciu projektom zostało przyznane dofinansowanie.

Lista projektów, którym zostało przyznane dofinansowanie:

 

l.p.

Nazwa/Tytuł projektu

Kontakt

Wnioskowana kwota dofinansowania

  1.  

Ogarnij hejt w szkole 

Fundacja Instytut Polska Przyszłości im. Stanisława Lema ul. Adama Pługa 1/50

02-047 Warszawa

 

11 000 zł.

  1.  

Cyberświadome społeczeństwo - cykl webinariów edukacyjnych dotyczących technologicznych aspektów cyberbezpieczeństwa

 

Fundacja na Rzecz Rozwoju Rynku Informacji i Społeczeństwa Informacyjnego "Infobrokerska" ul. K. Morawskiego 5/333;

30-102 Kraków

6 790 zł

  1.  

Bezpieczna sieć i użytkownicy

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach ul. Sejneńska 33,

16-400 Suwałki

 

7 000 zł

  1.  

Cyfrowobezpieczni

Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Wojska Polskiego 23

44-120 Pyskowice

 

420 zł

  1.  

Dzieci uczą Rodziców cyberbezpieczeństwa

Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Drążnej, Drążna 38, 62-400 Słupca

 

300 zł