Ogłoszenie o RFQ na „Dostawę Aplikacji Kontroli Rodzicielskiej (Parental Control)” w ramach projektu OSE

Szanowni Państwo,

 

NASK uprzejmie informuje, że termin nadsyłania wycen i odpowiedzi na RFQ „Dostawa Aplikacji Kontroli Rodzicielskiej (Parental Control)” w ramach projektu Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej został przedłużony do czwartku, 30.07.2020r., do godz. 11.00.

 

***

Szanowni Państwo,

Przedmiotowe Konsultacje w formie zapytania ofertowego Request for Quotation (zwane dalej RFQ) są prowadzone w związku z implementacją Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (zwanej dalej „OSE”). OSE jest publiczną siecią telekomunikacyjną służącą świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jednostkom oświatowym. Obowiązek wykonywania zadań operatora OSE został powierzony NASK, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2184).

Celem zapytania jest zebranie przez NASK informacji w zakresie szacunkowej wartości zamówienia.

Celem RFQ nie jest przeprowadzenie procesu zakupowego. Prowadzone postępowanie nie ma na celu wyłonienia dostawców rozwiązania, w efekcie postępowania RFQ nie zostanie podpisana umowa na wdrożenie przedmiotowego rozwiązania.

Przedmiotem niniejszego RFQ jest „Dostawa Aplikacji Kontroli Rodzicielskiej (Parental Control)” w ramach projektu Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Szczegółowe wymagania przedmiotu RFQ wraz z formularzem cenowym zostały określone w załącznikach do RFQ:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy

Prosimy o przesłanie odpowiedzi na RFQ w postaci szacunkowej wyceny opisanego rozwiązania zgodnie z załączonym Formularzem cenowym i SOPZ w terminie do 28.07.2020r.

Osobą kontaktową w sprawie przedmiotowych Konsultacji jest Katarzyna Buczyńska, katarzyna.buczynska@nask.pl