Akademia Cyfrowego Rodzica

Akcja edukacyjna „Akademia Cyfrowego Rodzica”

Akcja edukacyjna „Akademia Cyfrowego Rodzica” opiera się na przeprowadzeniu webinariów oraz publikacji filmów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa dzieci w sieci. Głównym celem realizacji webinariów i filmów jest dotarcie do rodziców i opiekunów wraz z materiałami poświęconymi tematyce związanej z ochroną dzieci przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem z internetu i urządzeń cyfrowych. Filmy i webinaria są elementem działań edukacyjnych realizowanych wspólnie przez Ministra Cyfryzacji i NASK-PIB, w ramach działań edukacyjnych prowadzonych przez obydwie instytucje w obszarze bezpieczeństwa dzieci w sieci. Realizacja akcji edukacyjnej wzmocni działania realizowane do tej pory przez te podmioty, m.in. uzupełni kampanię „Nie zagub dziecka w sieci", która jest częścią ogólnopolskiej kampanii „e-Polak potrafi!".

W ramach zadania NASK-PIB udzieli wsparcia merytorycznego Ministrowi Cyfryzacji w realizacji akcji edukacyjnej pod nazwą „Akademia Cyfrowego Rodzica” obejmującego przekazanie przez ekspertów NASK-PIB wkładu merytorycznego do webinariów i filmów popularyzujących wiedzę o cyfrowych zagrożeniach.

 

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa - dotacja celowa z Ministerstwa Cyfryzacji

 

Wartość dofinansowania: 87 750,00 zł   

Koszt inwestycji: 87 750,00