Rozwinięcie Architektury Informacyjnej Państwa

Poprawa bezpieczeństwa państwa oraz wsparcie zadań zintegrowanej informatyzacji

Celem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa państwa oraz wsparcie zadań zintegrowanej informatyzacji poprzez wypracowanie warunków (dojścia do) uzyskania ładu architektonicznego w administracji państwowej w obrębie rozwiązań teleinformatycznych zorientowanych na świadczenie usług na rzecz społeczeństwa oraz zapewniających funkcjonowanie administracji.
W ramach zadania zostanie wypracowany docelowy Model AIP oraz mechanizm jego stosowania, rozwoju i utrzymania. Po uzgodnieniu międzyresortowym zostaną one wdrożone w instytucjach administracji. Procesem tym zarządzać będzie MC. Trwałość mechanizmu zapewnią stosowne regulacje prawne.

 

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa - dotacja celowa z Ministerstwa Cyfryzacji

 

Wartość dofinansowania: 3 153 131,24 zł

Koszt inwestycji: 3 153 131,24 zł