Upowszechnienie i rozwój systemu do obsługi Rządowego Procesu Legislacyjnego – eRPL 2.0

Upowszechnienie i rozwój systemu do obsługi Rządowego Procesu Legislacyjnego – eRPL 2.0

Celem realizacji Zadania jest kontynuacja upowszechniania i rozwój systemu eRPL 2.0 do obsługi Rządowego Procesu Legislacyjnego w podmiotach publicznych uczestniczących w procesie legislacyjnym dokumentów rządowych.
Realizacja Zadania pozwoli w szczególności na:
a) zoptymalizowanie prac nad projektami dokumentów rządowych w skali całej administracji rządowej,
b) doskonalenie standardu realizacji procesu legislacyjnego dokumentów rządowych,
c) rozwój rozwiązania służącego do obsługi rządowego procesu legislacyjnego e-RPL (wersja 2.0),
d) dostosowywanie aplikacji do nowych wymagań resortów,
e) wdrażanie kolejnych iteracji rozwijanego narzędzia w podmiotach biorących udział w uzgadnianiu i opiniowaniu aktów powszechnie obowiązujących.
 
Realizacja przedmiotowego Zadania jest niezbędna dla usprawnienia działania jednostek biorących udział w procesie legislacyjnym dokumentów rządowych, co przełoży się na zwiększenie transparentności administracji publicznej oraz jakość usług świadczonych na rzecz obywateli poprzez  podniesienie jakości stanowionego prawa.

 

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa - dotacja celowa Ministra Cyfryzacji

 

Wartość dofinansowania:

2020 r.: 1 138 769,48 zł   

2021 r.: 537 020,00

Koszt inwestycji:

2020 r.: 1 138 769,48 zł   

2021 r.:  537 020,00