Rozwój systemu teleinformatycznego poprzez rozbudowę sieci szkieletowej na potrzeby Narodowej Platformy Cyberbezpieczeństwa (NPCnet) w 2020 roku

Rozwój platformy NPC

Celem zadania jest taki rozwój systemu teleinformatycznego poprzez rozbudowę podstawowej sieci szkieletowej, aby przez skorelowane struktury sieci z efektami projektu NPC oraz S46, umożliwić objęcie monitorowaniem i korelację incydentów bezpieczeństwa w obszarze kluczowych usług informatycznych, zapewniających bezpieczeństwo funkcjonowania państwa, obywateli i podmiotów gospodarczych. Realizacja zadania ma na celu dostarczenie rozwiązań, które umożliwią przetwarzanie bieżącej informacji o stanie bezpieczeństwa teleinformatycznego poszczególnych systemów, niezbędnej do oceny sytuacji i stanu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni w Polsce. Dotacja przeznaczona będzie na rozwój systemu poprzez rozbudowę sieci oraz środowiska testowego, niezbędnych do poprawnej i bezpiecznej wymiany informacji pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Brak takiej rozbudowanej i w sposób ciągły rozwijanej sieci uniemożliwi osiągnięcie pełnej funkcjonalności systemu uruchamianego w ramach projektu NPC i S46.

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa - dotacja celowa z Ministerstwa Cyfryzacji

 

Wartość dofinansowania: 1 643 262,02 zł   

Koszt inwestycji: 1 643 262,02 zł