Wsparcie w funkcjonowaniu Organu ds. Cyfrowej Tożsamości

Wsparcie w funkcjonowaniu Organu ds. Cyfrowej Tożsamości

Celem zadania wsparcia w testach, w nadzorze nad publicznym schematem identyfikacji elektronicznej, stworzenia analiz technicznej oraz prawnej, obsługa incydentów mających wpływ na bezpieczeństwo, wsparcie w notyfikacji zagranicznych środków identyfikacji elektronicznej, przeprowadzaniu kontroli przyłączonych do węzła krajowego systemów identyfikacji elektronicznej i systemów teleinformatycznych, w których udostępniane są usługi online, jest doradztwo i pomoc dla Ministerstwa Cyfryzacji w zapewnieniu bezpieczeństwa i niezawodności w systemach przyłączonych do Węzła Krajowego, systemach identyfikacji elektronicznej oraz systemach z nich korzystających.
Efektem realizacji wyżej wymienionych prac będzie weryfikacja i podniesienie bezpieczeństwa Węzła Krajowego oraz systemów do niego przyłączonych. Działania te mają również na celu zapewnienie bezpieczeństwa obywateli korzystających z identyfikacji elektronicznej w Polsce i Europie.

 

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa - dotacja celowa z Ministerstwa Cyfryzacji

 

Wartość dofinansowania: 690 620,70  zł   

Koszt inwestycji: 690 620,70