Rozwój i utrzymanie Platformy Innowacyjnej Administracji (PIA)

Rozwój i utrzymanie Platformy Innowacyjnej Administracji (PIA)

Celem realizacji Zadania jest kontynuacja rozwoju i utrzymania Platformy Innowacyjnej Administracji (PIA) na potrzeby podmiotów realizujących zadania publiczne. Celem pośrednim jest wsparcie innowacyjności przedsiębiorstw (szczególnie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz startupów). Będzie to możliwe dzięki udostępnieniu w ramach platformy mechanizmów wspierających innowacyjne technologie z obszaru chmury obliczeniowej (System Zapewniania Usług Chmurowych – ZUCH) oraz inicjatywy informatyczne realizowane w ramach Programu GovTech Polska. Efektem realizacji Zadania będzie udostępnienie jednostkom administracji PIA, która umożliwi usprawnienie zamawiania usług i produktów przez administrację oraz uwolni rynek usług informatycznych świadczonych przez małe i średnie przedsiębiorstwa, jak również start-upy w następujących obszarach:
1) upowszechnienie usług chmurowych (system ZUCH),
2) udostępnianie miejsca wymiany komercyjnych produktów na rzecz jednostek administracji publicznej (system AplikacjeWspolne),
3) upowszechnienie platformy konkursowej do obsługi innowacyjnych zamówień GovTech Polska

 

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa - dotacja celowa Ministra Cyfryzacji

Wartość dofinansowania:

2020 r.: 2 139 705,25 zł   

2021 r.: 584 725,00

Koszt inwestycji:

2020 r.: 2 139 705,25 zł   

2021 r.:  584 725,00