Opracowanie wymagań, zasad i reguł koniecznych do zastosowania elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją dla informacji niejawnych (EZD-N RP)

EZD-N RP

 

Realizacja projektu zakłada stworzenie i opisanie koncepcji umożliwiającej zastosowanie systemu zarządzania dokumentacją w instytucjach przetwarzających informacje niejawne.

 

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa - dotacja celowa Ministra Cyfryzacji

Wartość dofinansowania: 

2021 r.: 589 701,85 zł

Koszt inwestycji:

2021 r.: 589 701,85 zł